1311 forskjellige nyhetssendinger nevnte Oslo og Rådhuset i sin nyhetsdekning fra Nobels Fredsprisutdelingen. Det er verdt millioner i pr, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Ifølge kommunen er omtalen, som ble sett av 127 millioner amerikanske tv-seere verdt rundt 23 millioner kroner.

Kommunen har i år engasjert det amerikanske nyhetsovervåkingsbyrådet Teleclip Inc. i Austin, Texas. Selskapet har foretatt en undersøkelse på nyhetsdekningen hvor Nobelprisen og Oslo var søkerordene.

Fram til onsdag forrige uke ga det 1311 nyhetsdekninger med rundt 127 milioner seere ifølge Nielsen Media Audience viewers. Den totale pr-verdien ifølge amerikansk standard er fastslått til 4.9 millioner dollar.

- Om man hadde søkt på dekningen av fredsprisutdelingen generelt sett og Al Gore spesielt, ville antall nyhetsinnslag og seertall blitt enda høyere, forklarer Geof Sloan salgs- og driftsansvarlig i Teleclip Inc.

Har du medietips? Ta kontakt med NA24 Propaganda