ØSTMARKSETRA (Nettavisen): Byrådserklæringen i Oslo ble mandag formiddag lagt fram på Østmarksetra, etter tre uker med forhandlinger mellom Arbeiderpartiet, SV og MDG.

Se NTBs direkterapportering nederst i saken.

- Det er en historisk dag. Det er et skifte i Oslo etter 19 år med Høyre, Frp, KrF og Venstre. Det er første gang Miljøpartiet De Grønne er med i et slikt samarbeid. Det er første gang disse tre partiene skal styre sammen, sa Raymond Johansen (Ap), som blir Oslos nye byrådsleder.

Marianne Borgen (SV) blir hovedstadens nye ordfører.

Slik vil de rødgrønne endre Oslo:
* Bilfritt innenfor Ring 1 innen fire år.
* Ikke øke kapasiteten på E18 vestover.
* Klimagassutslippene skal ned 95 prosent.
* Øke sykkelandelen i antall daglige reiser med 25 prosent innen 2025.
* Bygge minst 60 km sykkelvei, og støtteordning for kjøp av el-sykler.
* Flere grønne lunger i byen.
* 3000 nye barnehageplasser.
* 200 flere lærere i skolen.
* Gratis aktivitetsskole til 14.000 barn i åtte bydeler.
* Ny t-banetunnel gjennom indre by.
* To barnehageopptak i året
* Eiendomsskatt fra 2016, med et minstefradrag på 4 mill. kroner.
* Fortette byen rundt kollektivknytepunkt.
* Etablere en dyrepolitienhet og flere hundelufteparker.

Les hele byrådserklæringen her (ekstern lenke)

- Ingen rød løper som møter oss
Johansen påpekte at det er en stor oppgave de nå tar på seg.

- Oslo er ikke en vanstyrt hovedstad, men det er heller ingen rød løper som venter oss, sa han, og la til:

- Denne regionen vi er i nå vokser med Molde bys størrelse hvert år. Derfor har jeg gått til denne oppgaven med et stor alvor og med en stor ydmykhet, sa han.

Johansen sa at byrådserklæringen bærer preg av at kommunen skal ta et støre ansvar for velferden til kommunens innbyggere.

- Vi legger til grunn at arbeid er et nøkkelord, sa han.

Johansen opplyste også at de vil endre byrådsnavnet til «byregjering».

Les også: Går for Aps modell for eiendomsskatt i Oslo
Les også: Marianne Borgen (SV) blir Oslo-ordfører

- Bilfritt innen fire år
Lan Marie Nguyen Berg fra MDG sa at de er veldig stolte av erklæringen, og bekrefter at de ikke vil øke kapasiteten på E18 vestover.

- Vi vil at biltrafikken skal reduseres med en femtedel i perioden. Kapasiteten på E18 skal heller ikke økes, og det skal bli bilfritt innenfor Ring 1, sa hun på pressekonferansen.

- Innen fire år skal vi få et bilfritt sentrum, påpekte Berg.

Hun kunne imidlertid ikke svarte på hvordan de i praksis skal gjøre dette.

Klimagassutslippene i Oslo skal ned med 95 prosent innen 2030, lover Oslos nye byregjering. Billige elsykler, bilfrie gater og flere grønne lunger er blant tiltakene.

- Vi øker ambisjonsnivået kraftig. Vi har en massiv satsing på miljøvennlig transport. Oslo har fantastiske forutsetninger for å bli en sykkelby, men da må vi prioritere sykkel framfor biler og parkeringsplasser, sa Berg.

Les også: Uro etter E18-lekkasjer

- Skal fortsatt kjøre bil i 2030
I tillegg til å gjøre Oslo bilfritt innenfor Ring 1, sa Berg at byregjeringen vil opprette et elsykkelfond for å subsidiere kjøp av elektriske sykler for Oslos innbyggere. Så snart loven tillater det, skal det opprettes lavutslippssoner i byen. Og en rekke veier skal gjøres bilfrie.

- I 2030 vil det fortsatt være folk som kjører bil i Oslo, men de skal være utslippsfrie. Jeg tror at om noen år vil unødvendig bilbruk virke like rart som det i dag gjør å røyke inne, sa hun.

Hun sa at byregjeringen også vil sørge for flere grønne lunger i hovedstaden og at markagrensa ikke flyttes.

- 3000 nye barnehageplasser
Oslo nye ordfører, Marianne Borgen, opplyste at det blir gratis aktivitetsskoler i åtte bydeler i Oslo, for alle barn i 1-7. klasse.

- 14.000 barn i byen får gratis aktivitetsskole. Vi satser også på skolen, med 200 flere lærere, sa Borgen.

- Det blir to barnehageopptak. Vi skal bygge 3000 nye barnehageplasser, sa hun.

Borgen sa også at det ikke blir noen ny E18.

- Det blir ingen utvidelse av E18. Derimot blir det ny T-banetunnel, og det er det vi trenger for flere og raskere avganger i kollektivtransporten, sa hun.

Hun understrekte at det er sterkt behov for en reduksjon i luftforurensningen i Oslo.

- Vi kommer til å jobbe knallhardt for disse målene i dagene, timene og minuttene som kommer, sa hun.

Borgen sa at SV har fått gjennomslag for saker de har kjempet for i mange tiår.

Kommunen skal bygge barnehager
Den påtroppende byregjeringen vil også oppheve forbudet mot å bygge kommunale barnehager i Oslo, men private aktører skal også få slippe til.

- Vi har store, tunge, private, ikke-kommersielle aktører i barnehagemarkedet i Oslo. Dem er det viktig for oss å samarbeide med, sier Johansen.

«Oslo kommune skal sikre full barnehagedekning gjennom at kommunen selv i større grad bygger og drifter barnehager», heter det.

Her står det også at private barnehager skal følge den kommunale grunnbemanningsavtalen, ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager og oppfylle krav til kvalitet.

Eiendomsskatt fra 2016
Eiendomsskatt på boliger vil dessuten bli innført i Oslo fra 2016, etter Arbeiderpartiets modell. Skatt på næringseiendom skal etter planen innføres i 2017.

For boliger blir bunnfradraget på 4 millioner kroner og satsen blir i første omgang 2 promille, heter det i byrådserklæringen.

Fra 2017 er satsen på 3 promille.

De tre partiene tar sikte på å innføre eiendomsskatt også på næringseiendom fra 2017, ifølge erklæringen. Satsen skal være 2 promille fra 2017 og 3 promille de to siste årene av perioden. Næringseiendommene må takseres før skatten kan innføres.

Det skal også lages regler for fritak fra eiendomsskatten.

Byregjeringen ikke klar
Det nye byrådet i Oslo, som skal hete byregjering, vil bestå av åtte personer, men hvem som skal sitte i regjeringen får vi ikke vite før onsdag.

- Byregjeringen vil bestå av åtte personer inkludert meg. Navnene blir offentliggjort onsdag klokken 9, opplyste Raymond Johansen.

- Må for all del unngås
Det har allerede kommet flere reaksjoner på at det nye byrådet ikke vil utvide kapasieten på E18.

- Det nye byrådet bærer et stort ansvar. Tukles det med ny E18, vil Oslopakke 3 gå opp i liminga, og kollektiv- og veiutbyggingen i hovedstadsområdet settes i spill. Det må for all del unngås, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes, som også er leder for Akershus Høyre, til NTB.

Avhengig av Rødt
Det var fredag at det det ble kjent at Marianne Borgen blir SVs aller første ordfører i hovedstaden.

- Det er stort og spennende for oss, fastslo Borgen overfor NTB, men hun understreket samtidig at det offisielle ordførervalget først skjer onsdag.

SV, Ap og MDG har ikke flertall alene og trenger støtte for å få gjennom sin politikk.

Rødt er villig til å garantere støtte til budsjettene de neste fire årene, men krever samtidig full stans i kommersialiseringen av velferdstjenester. Det betyr at alle nye barnehager, sykehjem og andre kommunalt finansierte velferdstjenester skal drives av kommunen eller ideelle aktører.