OSLO (Nettavisen): - Miljøpartiet De Grønnes ultimatum kan velte milliardsatsing på sykkel og kollektivtrafikk, sier Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel i Oslo og Venstres førstekandidat i hovedstaden.

- Hvorfor vil Venstre bygge mer vei og øke biltrafikken for å ha råd til kollektivsatsing? svarer Miljøpartiets førstekandidat Lan Marie Nguyen Berg.

Miljøpartiet og Venstre i Oslo er rykende uenige om Oslopakke 3 og den planlagte E18-utbyggingen vestover mot Asker og Bærum.

Begge partier har en grønn profil, begge går til valg på å begrense biltrafikken og satse på kollektivtrafikk og sykkelveier. Likevel er det full krangel.

Klart nei til flere biler

Miljøpartiet De Grønne, som på meningsmålinger tegner til å bli det tredje største partiet i Oslo i lokalvalget, sier klart nei til E18-utbygging.

- Vi kan ikke samarbeide med et byråd som øker kapasiteten for biler i og inn til Oslo, sier Nguyen Berg til Nettavisen, et ultimatum hun også presenterte i Aftenposten tirsdag.

Hun mener partiene som støtter Oslopakke 3, ikke kan snakke seg bort fra at E18-utbyggingen vestover vil føre til økt veikapasitet og økt biltrafikk. Statens vegvesen selv antyder en 50 prosent økning i sine prognoser.

Nguyen Berg mener E18-utbyggingen garantert bare vil bidra til økt biltrafikk.

- Et politisk kompromiss

Guri Melby sier det er en forutsetning at E18-utbyggingen ikke skal gi økt biltrafikk og hevder MDG med sitt standpunkt ikke bare skrinlegger E18-utbyggingen, men også finansieringen av sykkelveier og kollektivtrafikk som ligger i bompengeinntektene i Oslopakke 3.

- Oslopakke 3 er et kompromiss mellom politikere i Oslo, Akershus og Bærum som gir 53 millarder kroner til kollektivtransport. Uten ny E18 faller denne avtalen sammen, sier hun.

Les også: 1,2 mrd. kroner til sykkel

Melby viser til at Oslopakke 3 blant annet gir 1,2 milliarder kroner til sykkelveier de neste fire årene.

- Heller bygge ut nye sykkelfelt

Nguyen Berg har i valgkampen gjentatte ganger kritisert Venstre for at de forsvarer E18-utbyggingen som et middel på veien til bedre kollektivsatsing og nye sykkelveier, blant annet under Oslodebatten på NRK sist uke.

- Vi kan ikke bygge nye E18 bare for å bygge sykkelfelt. Da får vi heller bygge ut sykkelfelt, sier MDG-kandidaten.

- MDG lukker finansieringskilden

- Poenget er at Miljøpartiet De Grønne ikke har de pengene når de lukker finansieringskilden. Jeg spør dem i debatter hva som er deres finansieringskilde, og svaret er staten. La meg minne om at Oslopakke 3 oppsto fordi pengene fra staten ikke strakk til. Uten dette spleiselaget og uten bompengene, hadde vi ikke hatt en sjanse, sier Guri Melby.

- Men har ikke MDG rett når de hevder at E18-utbyggingen vil gi økt biltrafikk?

- Biltrafikken skal ikke øke

- Ny E18 skal ikke gi økt biltrafikk inn til Oslo. Det har bystyret vedtatt. For alle partiene i Oslopakke 3, er dette en forutsetning, så Miljøpartiet De Grønne trenger ikke stille noe ultimatum der.

- Men Statens vegvesen sier selv at økt veikapasitet sannsynligvis gir økt bruk av bil på E18. De har beregnet at trafikken over bygrensa vil øke med 50 prosent.

- Vi kan diskutere tallene til vegvesenet, som er beregninger gjort for en vei uten ekstra bompenger. For oss er det ikke aktuelt å bygge den veien slik at biltrafikken øker. Vi har bygd veier i Oslo før som ikke har ført til økt biltrafikk, for eksempel rundt Bjørvika. Der er det investert milliarder for å få bilene under bakken. Jeg mener det er riktig å gjøre det samme på E18. Oslopakke 3 gir Bærum samme mulighet til byutvikling i Sandvika som Oslo har hatt i Bjørvika. I dag går E18 tvers gjennom Sandvika, mens tunnel gir mulighet for miljøvennlig utbygging og fortetting.

Guri Melby sier hun ønsker seg både rushtidsavgift og differensierte veiavgifter for å legge begrensninger på biltrafikken.

Tre felt pluss kollektivfelt

Når det gjelder E18 ønsker hun seg en vei som gir økt fremkommelighet for syklister og kollektivtrafikk. Slik planenen nå foreligger, er det snakk om tre felt i hver retning - i tillegg til kollektivfelt.

- Det er rart at Venstre vil framstå som et miljøparti samtidig som de vil bygge ut denne veien. All trafikkforskning viser at mer vei fører til mer biltrafikk. Dette er den viktigste saken i Oslo de neste årene, slik vi ser det. Oslo har i dag skyhøy luftforurensning og klimagassutslippene har økt med 17 prosent mellom 1991 og 2014. Flere biler i byen vil gjøre det umulig å få trygge sykkelveier og effektiv kollektivtransport. Vi kan ikke legge opp til en fortsatt bilbasert utvikling med flere biler inn til Oslo, sier Nguyen Berg.

- Men både Høyre og Arbeiderpartiet er tilhengere av Oslopakke 3, så hvem vil dere samarbeide med etter valget?

- Like som to dråper olje

- Ja, i den saken framstår de like som to dråper olje. Vi vil samarbeide med de som gir oss mest igjen for våre saker.

- Med MDGs standpunkt kan Oslopakke 3 ryke - og dermed også finansieringen til sykkelveier og kollektivtransport?

- Mitt spørsmål er hvorfor vi skal bruke 40 milliarder kroner på å bygge mer vei og øke biltrafikken for å finansiere kollektivtrafikk og sykler med bompenger. Det gir ikke mening. Vi kan allerede finansiere kollektivutbygging med rushtidsavgift i dag. Vi håper Stortinget vil ta ansvar og blant annet fullfinansiere skinnegående transport inn til storbyene. Det er mange mennesker som bor i storbyene, og en satsing på kollektivtrafikk og sykkel er nødvendig for det grønne skiftet. Det er en investering for framtida, sier Nguyen Berg.