Så langt har samferdselsprosjekter i Norge stort sett blitt ansett som en utgiftspost som er til byrde for samfunnet, mye takket være beregninger av samfunnsøkonomi som ikke har tatt høyde for alle de positive effektene nye veier, jernbane, sykkelveier og kollektivprosjekter faktisk fører med seg.

Men i fjor ble det lagt fram en ny anbefaling for hvordan man skal beregne samfunnsøkonomi i samferdselsprosjekter, og det viser en helt annen virkelighet enn man har sett tidligere.

Nettavisen har tidligere skrevet om de enorme investeringene som må til i Oslo, og nå viser nye beregninger at dette ikke bare lønnsomt, men nærmest en gullgruve, og at den tidligere så økonomisk hardt rammede Oslopakke 3 virkelig er lønnsomt for samfunnet.

Les også: Fullt på toget, forbudt med bil, raskere å gå og for kaldt å sykle

Ifølge Aftenposten viser beregninger at Oslopakke 3 i perioden 2013-2032 vil gå med et overskudd på ganske utrolige 41,5 milliarder kroner når man ser på samfunnsøkonomi, og at man får igjen 2,43 kroner for hver krone som investeres.

- Vi nærmer oss sannheten for samfunnsøkonomisk lønnsomhet for samferdselsprosjekter som dette, mye takket være at man har begynt å trekke inn viktige elementer i regnestykkene, som fremkommelighet og trafikksikkerhet, sier fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) til avisen.

Direktør for NHO Logistikk og transport, Erling Sæther, sier til avisa at Oslopakke 3 er den mest lønnsomme investeringen Norge gjør, hvis man ser bort ifra oljeinvesteringer.

Ifølge beregningene av Oslopakke 3, er det spesielt T-baneutbyggingen som kommer godt ut samfunnsøkonomisk, men også ny E18 vestover, som så langt ser ut til å måtte finansieres 100 prosent med bompenger, er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Nå gjenstår det å se i hvilken grad regjeringen ønsker å bidra til prosjektet gjennom Nasjonal transportplan som legges fram over påske.