Gå til sidens hovedinnhold

Overraskende fall

Tallene for detaljhandelen og varekonsumet falt overraskende i august. Tallene vil trolig virke rentedempende fremover

Etter sterk vekst både i juni og juli, var det forventet det ifølge Reuters-consensus at detaljomsetningen skulle vokse med 0,3 prosent fra juli til august. Ifølge en oppdatering fra DnB Nor Markets ventet de en vekst på 0,6 prosent.Tall fra SSB torsdag viste imidlertid at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,3 prosent fra juli til august i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.Samtidig var SSB ute med tall for varekonsumet i Norge. Her ventet DnB Nor Markets en oppgang på 0,3 prosent i august. Også her ble det lavere enn ventet. Konsumet av varer var uendre fra juli til august, viser tall fra SSB.Tallene vil trolig virke dempende på renteforventningene fremover.Dette er Detaljomsetningsindeksen - Norge:

Indeksen publiseres av Statistisk sentralbyrå og kommer mot slutten av månedene etter den som måles. Den viser utviklingen i detaljomsetningen, unntatt motorkjøretøyer og bensin. Statistikken er basert på tall samlet inn fra butikker.Det oppgis både tall i volum og i verdi, og med og uten sesongjustering. Det er også tall for ulike typer butikker.Hovedfokus er på månedsvis endring i sesongjustert volumindeks.Indeksen følges nøye som et mål på aktiviteten til husholdningene, og en kraftig vekst kan indikere kommende rentehevning - og motsatt.Dette er Varekonsumindeksen - Norge

Statistisk sentralbyrås varekonsumindeks anslår husholdningenes forbruk av varer.Den kommer senere enn detaljomsetningsindeksen, som dermed får mer oppmerksomhet.Varekonsumindeksen har imidlertid et bredere omfang. Den omfatter detaljhandelsindeksen, men i tillegg førstegangsregistrering av biler og motorsykler, salg av bensin til bensinstasjoner og husholdningenes forbruker av kraft.Målingen er i volum, ikke i verdi.

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer

Kommentarer til denne saken