I oktober ble det eksportert varer for 65 milliarder kroner, mens importen i samme måned utgjorde 37,5 milliarder kroner, melder Statistisk sentralbyrå.

Dette ga et overskudd for utenrikshandel med varer på 27,4 milliarder kroner, som er det høyeste siden juli i år.

Det er en oppgang på 4,9 milliarder fra måneden før, som en følge av økt eksport. SSB skriver at det er særlig eksportverdien for råolje som styrker oktobertallene.

Økt råoljepris
I oktober endte eksportverdien for råolje på 24,1 milliarder kroner, opp 4,3 milliarder fra måneden før.

Månedsverdien for eksport av råolje har ikke vært så høy siden oktober 2008. Både antall eksporterte fat og gjennomsnittspris per fat råolje bidro til økte oljeinntekter i oktober i år. Antall fat steg med 8,8 millioner fra september, mens gjennomsnittsprisen per fat råolje var 416 kroner i oktober, mot 402 kroner i foregående måned.

Større eksportvolum for naturgass
Eksportverdien for naturgass utgjorde 12 milliarder kroner i oktober.

Dette tilsvarer en økning på 6 prosent, eller 682 millioner kroner fra september i år. Oppgangen forklares i hovedsak med økt eksportmengde sammenlignet med måneden før. Sammenlignet med oktober 2008 var derimot eksportverdien for naturgass halvert.

Bearbeidde varer trekker ned
I oktober var eksportverdien for varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, gass og kondensater på 28,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang fra oktober 2008 på 12 prosent, eller 4 milliarder kroner.

Flere av hovedgruppene viste i oktober en nedgang fra samme måned i fjor. Nedgangen på 1,4 milliarder kroner for bearbeidde varer forklares med mindre eksport av jern og stål, som sank med 572 millioner kroner. Nedgangen på 364 millioner for metaller unntatt jern og stål har også bidratt til denne utviklingen.

For gruppen maskiner og transportmidler var det særlig eksporten av maskiner for spesielle industrier samt kraftmaskiner og utstyr som ble redusert.

Utførselen av kjemiske produkter gikk tilbake med 560 millioner kroner, hvor kunstgjødsel og organiske, kjemiske produkter falt med henholdsvis 265 og 194 millioner kroner hver. I motsatt retning trakk hovedgruppen matvarer, hvor eksporten steg med 33 millioner kroner fra oktober i fjor. Fiskeeksport utgjorde i hovedsak denne oppgangen, melder SSB.

Mindre import av metallvarer og maskiner
Importverdien i oktober for varer utenom skip og oljeplattformer utgjorde 37,5 milliarder kroner. Tilsvarende import i oktober 2008 var på 44,6 milliarder kroner.

Den største nedgangen viste hovedgruppen bearbeidde varer som gikk tilbake 1,7 milliarder kroner fra oktober i fjor, og endte på 6 milliarder kroner i oktober i år. Her trakk importen av jern og stål samt varer av metaller ned årets oktobertall.

Innførselen av maskiner og transportmidler sank med 1,6 milliarder kroner fra oktober i fjor. Innenfor denne hovedgruppen ble importen av generelle industrimaskiner og maskiner for spesielle industrier redusert med henholdsvis 745 og 654 millioner kroner i samme tidsrom. For gruppen andre transportmidler var det derimot en økning i denne perioden.

Importen av forskjellige ferdige varer endte på 6,2 milliarder kroner i oktober i år, ned 1 milliard fra tilsvarende måned året før.