Gå til sidens hovedinnhold

- Norske liv er spart

Dataovervåkingen E-tjenesten gjør i utlandet har spart norske liv, ifølge Forsvaret.

OSLO (NTB): Registrering av mobiltrafikk i konfliktområder har spart norske liv, sier Etterretningstjenestens sjef, generalløytnant Kjell Grandhagen.

Tirsdag kalte han inn til pressekonferanse for å imøtegå Dagbladets oppslag om overvåking av norske borgere. Ifølge avisen skal den amerikanske etterretningstjenesten NSA ha samlet trafikkdata om 33 millioner mobilsamtaler i Norge.

- Påstanden om amerikansk overvåking av 33 millioner norske telefonsamtaler i løpet av en måned, må korrigeres. Dette dreier seg om Etterretningstjenestens egen innsamling mot mål i utlandet, sier Grandhagen til NTB.

Forsvaret: Dagbladets sak er feil

Les også: - Forsvaret avslører seg selv

Spart liv
Ifølge Grandhagen er informasjonen enten hentet inn til støtte for norske militære operasjoner eller for å motvirke internasjonal terrorisme.

- Et lite land som Norge er avhengig av et slikt samarbeid. Beskyttelse av norske styrker i Afghanistan er meget krevende, og er en oppgave Norge ikke klarer å løse alene. Dette har spart norske liv – det er det ingen tvil om, sier han.

- Vi jobber innenfor områder der andre lands tjenester kanskje ikke jobber. Så deler vi informasjon, setter dette sammen til et større bilde og får en tryggere situasjon for norske soldater, utdyper han.

Grandhagen understreker at det heller ikke dreier seg om 33 millioner telefonsamtaler, men trafikkdata i langt videre forstand.

- Denne måten å samle inn på, gir betydelig flere «hits». Systemet som registrerer dette, registrerer masse type informasjon som går i nettet, sier generalløytnanten, som også bekrefter at informasjon fra basestasjoner inngår i dette bildet.

- Ingen nordmenn
E-sjefen understreker at virksomheten han beskriver er hjemlet i norsk lov og ikke dreier seg om informasjonsinnhenting rettet mot norske borgere.

- Noe slikt ville være forbudt. Vi får godkjent alle våre metoder av norske myndigheter. Vi blir kontrollert fortløpende i alt vi gjør av Stortingets EOS-utvalg, sier Grandhagen.

Han var tirsdag i kontakt med NSA om saken, men fikk ingen klare forsikringer om at amerikanske myndigheter ikke driver overvåking av nordmenn.

- Vi stiller ikke spørsmålet på den måten. Vi har i dette tilfellet tatt utgangspunkt i saken som nå er oppe og sammenlignet vår informasjon med den informasjonen amerikanerne har. Konklusjonen er tindrende klar.

Ifølge Grandhagen kan det forekomme forbindelser til Norge når mobiltrafikk i utlandet kartlegges, men dette lukes bort, hevder han.

- Dette er regulert i etterretningsloven og etterretningsinstruksen og kalles overskuddsinformasjon. Eventuelle norske selektorer eller identifikatorer blir tatt bort før vi deler materialet med noen, sier han. (©NTB)

Kommentarer til denne saken