OSLO (Nettavisen): Forsvaret kalte tirsdag inn til pressekonferanse for å fortelle at Dagbladets avsløring om amerikansk overvåking av norske mobilsamtaler er feil.

- Deler med amerikanerne
Dette dreier seg om norsk overvåking i utlandet, ifølge Forsvaret. Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, sier at norsk etterretning overvåker mobiltrafikk i konfliktområder i utlandet og deler data med blant andre amerikanske NSA.

- Dette er en virksomhet som har pågått, som pågår og som vil pågå i framtiden, sa Grandhagen, på pressekonferansen.

Se pressemelding fra Forsvaret her: Påstanden om overvåkning av norske samtaler stemmer ikke

Mandag meldte Dagbladet at USA skal ha overvåket 33 millioner norske mobilsamtaler i løpet av en periode på 30 dager fra desember 2012 til januar 2013. Informasjonen kom ifølge avisa fram i dokumenter lekket av Edvard Snowden.

Saken førte raskt til reaksjoner. SVs Bård Vegar Solhjell satte fram krav om en granskingskommisjon, Datatilsynets Bjørn Erik Thon ville vite hvor USA henter sine mobildata på norske brukere, Trine Skei Grande (V) ba Erna Solberg gå ut og protestere kraftig overfor USA og statsminister Erna Solberg (H) selv understreket at overvåking må være mistankebasert og ikke bør være rettet mot allierte.

- Ikke korrekt
Kjell Grandhagen innledet pressemøtet hos Forsvarsdepartementet med å si at det Dagbladet avslører ikke dreier seg om NSA-overvåking.

- Vi fra etterretningstjenestens side kan nå avklare at dette ikke er korrekt. Det Dagbladet legger fram dreier seg ikke om amerikansk overvåking. Dette dreier seg om norsk etterretnings egen innsamling av data, sier Grandhagen.

- Vi har ingen informasjon som tilsier at amerikanerne driver slik virksomhet rettet mot Norge, sier han.

- Understøtter norske styrker
Grandhagen fortsatte med å fortelle at overvåkingen gjøres der norske styrker opererer i utlandet, for eksempel Afghanistan.

- Vi gjør det helt legitimt i tråd med våre oppgaver, og til støtte for våre styrker i utlandet, sier Grandhagen. Han sier det dreier seg om å understøtte norske operasjoner i utlandet og bekjempe internasjonal terrorisme.

Han bekrefter at informasjonen som hentes inn deles med amerikanerne.

- Ett eksempel er oppgaver med styrkebeskyttelse for norske styrker i Afghanistan. Det er meget krevende. Flere land går sammen om å skaffe informasjon for å kunne drive på sikrest mulig måte, sier han.

Forsvarets pressemelding om overvåkingspåstander

«Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, forklarte på en pressekonferanse i dag at tallene Dagbladet trykker i sine artikler ikke stemmer.

Dagbladet trykker i dag flere artikler med påstander om at den amerikanske etterretningstjenesten NSA skal ha samlet såkalte trafikkdata om 33 millioner telefonsamtaler i Norge.

På en pressekonferanse i dag avklarte imidlertid etterretningstjenesten at Dagbladets informasjon ikke dreier seg om amerikansk etterretningsinnsamling i Norge. Informasjonen omhandler norsk etterretningstjenestes innsamling av data til støtte for norske militære styrkers operasjoner i konfliktområder utenlands, samt innsamling relatert til internasjonal terrorisme utenlands.

- Dette er informasjon Etterretningstjenesten deler med utenlandske samarbeidspartnere, herunder også NSA. Tallene Dagbladet fremstiller dreier seg altså ikke om norske trafikktall, men trafikk i konfliktområder utenlands. E-tjenestens virksomhet på dette området er for øvrig omtalt i EOS-utvalgets årsrapport for 2012, sier Grandhagen.

Etterretningstjenesten kan ikke uttale seg om andre deler av amerikansk etterretningsvirksomhet, men har heller ingen informasjon om at slik virksomhet drives i eller mot Norge.»