Gå til sidens hovedinnhold

- Er du overvektig?

Fire av ti nordmenn overvektige.

(SIDE2:) - Har du en BMI over 25 så er du definert som overvektig. Men det er viktig at man ikke ser på BMI alene, sier klinisk ernæringsfysiolog Anine Medin. Hun er leder for Aleris Overvektsklinikk.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Slik måles du
Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel hvor man deler en persons vekt på kvadrathøyden; kg/m² . På denne måten settes vekten i sammenheng med høyden. Den viser om en person er over- eller undervektig eller har normalvekt. BMI på under 18,5 = undervektig. BMI på mellom 25 og 29,9 = overvektig. BMI på 30 eller høyere er definert som fedme.

Settes grensen for overvekt ved BMI på 25 eller høyere, er fire av ti nordmenn overvektige. Én av ti nordmenn har fedme, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Flere ting må vurderes
BMI skal ikke vurderes helt isolert. Enkelte personer kan havne i kategorien under- eller overvektig, selv om de er friske.

Den olympiske langrennsmesteren Øystein Pettersen var for eksempel overvektig ifølge BMI-definisjonen – samtidig som han hadde fettverdier på et anorektisk nivå.

Les saken: - Jeg var anorektisk og overvektig

- En person som for eksempel trener svært mye styrke, kan ha moderat høy BMI. Altså er personen likevel ikke overvektig. Men når man ser på en gjennomsnittsperson som ikke trener spesielt mye eller når man ser på større grupper under ett gir BMI en god indikasjon på graden av overvekt og fedme, sier Medin.

Livvidden, det vil si hvor stort bukomfang du har, er et veldig viktig mål for å stadfeste om en person risikerer å bli syk av sin overvekt eller fedme. Derfor er dette viktig å ta med i vurdering sammen med vekt og BMI.

- Har du livvidde på mer enn 80 centimeter som kvinne, og mer enn 94 centimeter som mann, da er du i faresonen.

Sjekk din BMI

HTML EMBED

Kommentarer til denne saken