Gå til sidens hovedinnhold

Flere overvektige barn

- De nye tallene bekymrer oss, sier Ragnhild Hovengen ved Folkehelseinstituttet

(SIDE2): Den nye bernevektstudien viser at det var tre prosent flere tredjeklassinger med overvekt og fedme enn i 2008. Andelen økte i gjennomsnitt fra 16 til 19 prosent, viser tall fra Folkehelseinstituttet .

De presiserer at det er for tidlig å si om økningen er uttrykk for en trend. Men direktøren i helsedirektoratet mener det er grunn til uro.

- At andelen overvektige 8 åringer i Norge har økt og at 22 % av jentene i denne alderen nå har overvekt eller fedme er urovekkende, sier Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Barna blir målt etter den såkalte Coles indeks. De blir veid og i tillegg måles både høyden og livvidden.

En indeks på 0,5 og over regnes som «høy livviddeindeks». Det betyr at livvidden ikke bør være større enn halvparten av høyden.

For barn i alderen 2-18 år er KMI-genseverdiene for overvekt og fedme justert etter alder og kjønn.

- Heldigvis har vi fått til en nasjonal studie som kan brukes til å følge trenden, sier Hovengen til Side2. Hun mener 8-åringene er i sin rette alder for å få et bilde av utviklingen.

- De er ferdige med barneårene og har noen år igjen før puberteten. Dette er derfor en «rolig fase».

Flest jenter er overvektige
Den landsomfattende studien som startet i 2008 overvåker vekstutviklingen blant norske 3. klassinger over tid. Dette er den eneste studien i Norge som overvåker barns høyde, vekt og livvidde. Studien ble gjennomført for andre gang høsten 2010 og det viser seg at det er flest jenter som er overvektige.

- 19 prosent av jentene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 3 prosent fedme. Til sammen 22 prosent.

- 12 prosent av guttene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 5 prosent fedme. Til sammen 17 prosent.

- I gjennomsnitt er tredjeklassejentene 131 cm høye og guttene 133 cm høye.

- Gjennomsnittsvekten er 29,3 og 29,6 kg for henholdsvis jenter og gutter.

- I gjennomsnitt er kroppsmasseindeksen (KMI) 16,6 og16,7 kg/m2 for henholdsvis gutter og jenter.

Helseregion Nord og Helseregion Midt hadde høyest andel med overvekt og fedme sammenlagt både i 2008 og i 2010.

I Barnevekststudien måles også livvidde. Høy livvidde følger generelt samme mønster som for fedme, med høyest livviddemål for Helseregion Nord.

Kanskje en trend
- De nye tallene bekymrer oss og vi må følge nøye med fremover. Etter to målinger er det for tidlig å si noe om utviklingstrenden i Norge. Neste måling er i 2012 og vil kunne vise om den endringen vi nå ser er uttrykk for en økende trend, sier prosjektleder Ragnhild Hovengen ved Folkehelseinstituttet.

Hun påpeker at Norge har ligget betydelig lavere enn land i i Sør-Europa og i England, men at nivået muligens ikke er stabilt ennå.

- Vi merker oss at en tilsvarende undersøkelse i Sverige også viser en økning i overvekt på disse to årene, spesielt hos jenter, sier Hovengen.

Barnevekststudien er et samarbeid mellom Folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet, og WHO, og tilsvarende studier gjøres i cirka 25 europeiske land.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen

Kommentarer til denne saken