Barnevektsundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet sammenligner overvekt blant barn som bor i små kommuner (færre enn 10.000 innbyggere) med overvektige barn i større kommuner (mer enn 50.000 innbyggere), skriver Dagens Medisin.

Over 3.100 tredjeklassinger fra 125 skoler og ti fylker har deltatt i undersøkelsen, hvor helsesøstre landet over har målt åtteåringenes livvidde og vekt.

Andelen overvekt og fedme er mellom halvannen gang og dobbelt så stor hos barn som bor i mindre kommuner sammenlignet med barn i urbane kommuner, opplyser stipendiat Anna Biehl ved senter for sykelig overvekt i Helse sør-øst på sykehuset i Vestfold og Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen kan ikke forklare de store forskjellene mellom by og land.

– Men mulige forklaringer som trekkes fram er at det på bygda er lengre vei fra hjemmet til aktivitetstilbud, som igjen begrenser hvem som deltar. Man er mer avhengig av transport enn i byene, Biehl til Dagens Medisin. (©NTB)