Planetary Collective er en gruppe som mener at mennesker flest lever i utakt med verden, kloden og kosmos som helhet. Kollektivet ønsker å inspirere mennesker til å ta et skritt tilbake og se nærmere på hvordan vi opplever oss selv i forhold til resten av verden.

En spesiell gruppe mennesker har i så måte opplevd å få synet sitt endret ganske dramatisk: Astronauter.

Fenomenet er i dag kjent som «overview effect». Astronauter som kommer tilbake til jorden kan fortelle om en endret bevissthet rundt planeten og menneskehetens plass på den. Det kan være seg en følelse av ærefrykt for planeten, en dypere forståelse av forbindelsen mellom liv på jorden og en økt ansvarsfølelse for å ta vare på kloden.

Apollo 14-astronaut Edgar Mitchell var blant de første som forsøkte å finne ut mer om denne sinnsendringen han opplevde, men klarte ikke å oppdrive noe vitenskapelig informasjon. Det skulle ta 16 år før fenomenet fikk et navn, og ble først beskrevet av forfatteren Frank White i 1987 i boken «The Overview Effect - Space Exploration and Human Evolution».

Planetary-kollektivet har laget en kortfilm på drøyt 15 minutter om fenomenet, med kommentarer fra Edgar Mitchell, Frank White og flere av astronautene på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Vel verdt en titt:

HTML EMBED

Romfarere som Rusty Schweikart, Tom Jones, Chris Hadfield og Mike Massimino er noen flere av astronatuene som fortalt at de har erfart effekten.

Det er ikke mange forunt å ta en tur ut i rommet. Her kan du likevel se hva astronautene på ISS ser.

HTML EMBED