Høyres tidligere samferdselspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, har vært i hardt vær i en snau uke.

«Jeg vil beklage overfor mine velgere, mitt parti og offentligheten at jeg ikke rapporterte inn mine økonomiske interesser og verv i Stortingets register.»

Her er hele redegjørelsen til Halleraker

«Jeg vil også beklage at mitt navn ble brukt av Via Futura i et anbud for Arnatunnelen AS. Dette var en feil og Via Futura har nå frasagt seg sitt oppdrag for Arnatunnelen AS.»

- Jeg ville ikke skjule noe
«Hvorfor meldte jeg ikke fra om mine verv utenfor Stortinget slik jeg pliktet å gjøre? Var det fordi jeg hadde noe jeg gjerne ville skjule? Svaret er nei, fordi internt på Stortinget, og i deler av byråkratiet har mitt verv i ASECAP vært relativt godt kjent. Men det hjelper så lite, fordi jeg sviktet å informere mine velgere gjennom registeret vi folkevalgte i 2008 vedtok å etablere, for å imøtekomme en berettiget interesse fra allmennheten.»

Halleraker kommer ikke med kritikk av pressen:

«Det svir å bli «arrestert» av landets største avis, men når min sløvhet og unnfallenhet førte til at «mitt register» var mangelfullt har jeg kun meg selv å takke. Jeg vil sørge for at alt som ligger i redegjørelsen og som skal meldes Stortingets register blir meldt inn umiddelbart.»

Uten styreverv
Høyrepolitikeren står nå uten styreverv:

«Jeg har videre frasagt meg styrevervene i det sovende selskapet Kyststamveien AS som er eid av Bergen Næringsråd og Stavanger Næringsforening, Paladio AS som driver med eiendomsutvikling og varamedlemsvervet i min brors selskap Halleraker AS. Om jeg også som medlem av kommunalkomiteen bør trekke meg fra ASECAP overlater jeg til min partiledelse å vurdere.»

- Håper å komme raskt tilbake
Halleraker sier han har bedt partiet om å gå ut av Transport- og kommunikasjonskomiteen.

«Dette har partiet akseptert og jeg vil nå fortsette i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Dette gjør jeg for å fjerne en hver tvil som kan oppstå knyttet til min habilitet.»

Halleraker håper å komme sterkt tilbake:

«Til slutt vil jeg få uttrykke min uforbeholdne og sterke beklagelse for de ulemper dette har medført for mine kolleger på Stortinget, og andre som er trukket inn i dette. Har et sterkt håp om å få anledning til å komme raskt tilbake og bidra til å skape de beste forutsetninger for partiet fremfor høstens viktige valg.»

Trond Helleland overtar som Høyres transportpolitiske talsmann.