(SIDE2:) I 2009 ble det meldt 26 tilfeller av bivirkninger etter bruk av p-piller.

- 22 av dem var alvorlige og ett tilfelle dødelig. De alvorlige tilfellene er ulike former for blodpropp, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens Legemiddelverk til VG.

Tallene har imidlertid gått ned siden for to år siden. I 2008 var det 41 alvorlige innrapporteringer av bivirkninger etter bruk ev prevensjonspillene. En kvinne døde av bivirkningene.

Madsen understreker at blodpropp etter p-pillebruk er sjeldent.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Ønsker å opplyse
På Statens Legemiddelverks hjemmeside står det at jenter vet lite om blodpropp. De hyppigste bivirkningene om man bruker p-piller er imidlertid vektøkning, humørforandringer og blødningsforstyrrelser.

- For alle jenter som starter med kombinasjonspille er det viktig å vite at risikoen for blodpropp er størst de første 6-12 månedene etter oppstart. Derfor anbefaler vi at unge jenter ikke tar unødvendige pauser og skifter merke for ofte. Hvis du blir syk og må til lege eller sykehus, pass på å fortelle legen at du bruker p-piller, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

De har startet opp en blogg og Facebook-gruppe for å informere jenter om p-pillebruk, og opplyse om for eksempel bivirkninger.

Blant annet skal «p- pillePia» øke kunnskapen blant jenter. «P-pillePia (18 år) skal i 4 uker blogge om det som opptar henne i livet. Hun skriver om kjærligheten, venner, trening, skole, sex og p-piller. P-pillePia er en fiktiv person, men innholdet i bloggen er hentet fra det virkelige livet»

HTML EMBED