(SIDE2): I 2010 fikk nesten 1300 jenter i alderen 12 til 14 år skrevet ut p-piller. Det finnes ingen lavalder for å bruke hormonell prevensjon som p-piller, og når jentene er mellom 12og 16 år er det opp til legen å bestemme om jentene skal få p-piller uten at foreldrene er informert om det, skriver VG.

Tallet har nær doblet seg siden 2004.

– Derfor er det også kjempeviktig at vi har helsestasjoner for ungdom, hvor det sitter helsesøstre, leger og andre som kan hjelpe når jentene har debutert og er seksuelt aktive, sier helsesøster Elisabeth Høglund Pettersen ved Helsestasjon for ungdom på Furuset i Oslo.