Gå til sidens hovedinnhold

P4: - Anker trolig til Høyesterett.

P4 tapte ankesaken mot Staten om merverdiavgift på premier i konkurranser arrangeret i samarbeid med annonsører. Kanalen vurderer å anke til Høyesterett.

P4 Radio Hele Norge ASA har vant ikke frem i ankesaken mot Staten om hvorvidt merverdiavgift på premier utdelt i konkurranser som arrangeres i samarbeid med annonsører skal beregnes hos annonsøren eller P4.

Lagmannsretten stadfester Oslo byretts dom fra 31. mai 2001, og konkluderer med at merverdiavgiften på slike premier skal beregnes hos P4, heter det i en børsmelding.

Informasjonsdirektør Ole Tom Nomeland i P4 sier til Propaganda at hvor store summer dette kommer til å utgjøre i stor grad avhenger av dem selv.

- Vi styrer dette til en viss grad selv, ved hvor mange premier vi deler ut, men jeg kan forsikre at det ikke kommer til å bli et P4 uten konkurranser og flotte premier, men det er klart at hvis denne dommen blir stående vil vi måtte betale moms for dem.

Han viser til at P4 i årsregnskapet for 2002 har tatt en tapsavsetning for mulig negativt utfall i denne saken, og avgjørelsen har derfor ingen regnskapsmessig effekt for de omstridte forholdene flere år tilbake i tid. Avsetningen vil måtte økes med omlag en million kroner for å ta høyde for de avgiftsmessige konsekvensene som dommen vil ha for gjennomførte aktiviteter i 2003, dersom dommen fra Borgarting lagmannsrett blir endelig stående.

P4 mener dommen er av prinsipiell betydning for kanalen og andre kringkastere som deler ut premier formidlet på vegne av eksterne bidragsytere. Derfor vurderer de å anke saken videre og få problemstillingen vurdert av Høyesterett.

P4-styret vil ta stillling til om de skal anke saken til Høyesterett i slutten av oktober.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar