Det var i begynnelsen av august at PA Resources og partnerne på Azuritefeltet satte i gang produksjonen. Foreløpig har dette kun gitt seg utslag i en kraftig økning i produksjonstallene.

Den første oljen fra det kongolesiske feltet er ventet solgt nå i andre uken av oktober. Dette gjorde at PA Resources produksjon endte på 1.244.600 fat i tredje kvartal, mens salget kun lød på 730.600 fat eksklusive royaltybetalinger. Oljen ble solgt til snittpris 64,52 dollar per fat.


Produksjonen og salget i andre kvartal var på henhodlsvis 744.100 og 638.000 fat i andre kvartal.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon var på 13.500 fat mot 8.200 fat per dag i andre kvartal. PA Resources opplyser fredag at produksjonen ved utgangen av tredje kvartal oversteg 15.000 fat per dag.

Selskapet opprettholder derfor sin tidligere prognose for 2009 på 11.000 til 14.000 fat per dag i snitt. Foruten Azuritefeltet i Kongo, kommer selskapets produksjon fra feltene i Tunisia.