PA Resources AB som er notert på Oslo Børs, kan mandag morgen melde at oljeselskapet har fått på plass en større kredittfasilitet fra Standard Bank.

Fasiliteten har en ramme på 125 millioner dollar, eller 875 millioner svenske kroner. Løpetiden på fasiliteten er ett år, og det ligger i planen at den skal refinansieres i løpet av perioden i forbindelse med en strukturell refinansiering av selskapet.

Den nye fasiliteten vil erstatte dagens kredittfasilitet på 30 millioner dollar.

- Den nye fasiliteten er et resultat av gruppens pågående refinansieringsarbeid og vil bli brukt til å støtte PA Resources pågående produksjonsvekst i Vest-Afrika, sier konsernsjef Ulrik Jansson i en kommentar.

- Standard Bank har blitt imponert av ledergruppens suksessfulle gjennomføring av både utvikling og leteaktiviten i porteføljen, sier Peter Heintzelman som leder olje- iog gassavdelingen til Standard Bank i London i en kommentar.