Gå til sidens hovedinnhold

Pan Fish må reforhandle

Pan Fish får svar fra britiske konkurransemyndigheter innen 20. desember. I mellomtiden må de reforhandle med Marine Harvest.

Pan Fish må reforhandle avtalen med Marine Harvest.Årsaken til dette er at britiske konkurransemyndigheter skal ha en detaljert gjennomgang av fusjonen med Marine Harvest, og har meldt at deres beslutning kommer innen 20. desember i år. Samtidig skal den endelige avtalen med Marine Harvest etter planen være gjennomført innen 15. november.- En presisering

Dagens melding fra selskapet er kun en presisering av det som tidligere er meldt, sier konsernsjef Atle Eide i Pan Fish.- Børsmeldingen er en presisering av den meldingen vi sendte ut fredag. I klartekst betyr det at dersom det skulle vise seg at vi kommer til en situasjon der hvor kjøpet av Marine Harvest blir vanskelig å gjennomføre, og Marine Harvest må selges, hvilket vi holder for usannsylig, så er det en åpning i avtalen. Verdien i Marine Harvest er økt etter at vi kom inn, og dette er kun en presisering av at denne gevinsten vil tilfalle Pan Fish, sier Eide til NA24 iMarkedet.I dagens børsmelding skriver Pan Fish:"Som tidligere meddelt har det britiske Office of Fair Trading (OFT) forelagt den foreslåtte fusjonen med Marine Harvest for Competition Commission (CC) for detaljert gjennomgang. CC vil fatte endelig beslutning i saken innen 20. desember. Share Purchase Agreement (SPA) gir, i påvente av en endelig avklaring i Storbritania, adgang til å innlede forhandlinger med selgerne om utsettelse av den opprinnelige fristen den 15. november for avtalens gjennomføring , og å forhandle om eventuell delvis gjennomføring".Innleder umiddelbart

- Slike forhandlinger vil bli innledet umiddelbart, og under samtidig konsultasjon med CC. Det første møtet med CC er tillyst i løpet av inneværende uke, opplyser Pan Fish.


Videre oppplyser selskapet at aksjene i Marine Harvest er pantsatt til sikkerhet for Pan Fish forskuddsbetaling av kjøpesummen. Slik betaling fant sted den 28. mars 2006. Dersom aksjene ikke skulle bli overtatt av Pan Fish som forutsatt, bestemmer SPA at eventuelt resalg av aksjene skal foregå etter Pan Fish` instrukser. Tap eller gevinst ved resalget vil tilfalle Pan Fish.Frykter redusert konkurranse

Årsaken til at det det britiske konkurransetilsynet har varslet at det vil gjøre en detaljert gjennomgang av den foreslåtte fusjonen av de to oppdrettsselskapene. Britene frykter at fusjonen vil gi redusert konkurranse i det skotske markedet og muligens i hele EØS-området.Fusjonen med Marine Harvest vil gjøre Pan Fish til verdens største lakseoppdretter.Franske konkurranse-myndigheter har fortsatt ikke truffet noen avgjørelse i saken.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken