Finanskonsernet Pareto-gruppen fikk et driftsresultat på 750 millioner kroner i 2011, og et resultat etter skatt på 436 millioner.

«Resultatene reflekterer positive bidrag fra samtlige virksomhetsområder i 2011. Spesielt obligasjonsmegling/-tilrettelegging, eiendomssyndikering og offshoremegling hadde et godt år, mens inntekter fra verdipapirforvaltning og befraktningsmegling var preget av henholdsvis markedsfall og lave rater», heter det i pressemedlingen fra konsernet.

Søkkrik eier
Selskapets søkkrike hovedaksjonær, Svein Støle (48) - en av nestorene innenfor norsk aksjemeglerbransje - kan dermed legge nye millioner til sin formue.

Støle er rangert som nummer 16. på finansbladet Kapitals liste over Norges rikeste. Støle er god for ikke mindre enn 6,4 milliarder kroner.

Pareto Securities er den største bidragsyteren til resultatet, med mer enn halvparten av konsernets driftsresultat.

Flere børsnoteringer
I 2011 var Pareto med på flere av egenkapitalemisjonene på Oslo Børs, herunder børsnoteringene av Aker Drilling, Sevan Drilling og Höegh LNG.

I alt deltok Pareto Securities i egenkapitalplasseringer på vel 18 milliarder kroner. Siden 2004 har selskapet tilrettelagt over 80 børsnoteringer på Oslo Børs/Oslo Axess. Videre tilrettela selskapet i fjor høyrenteobligasjonslån på mer enn 16 milliarder kroner. Pareto Securities har en ledende rolle som megler av høyrenteobligasjonslån i det norske annenhåndsmarkedet. Videre kjøpte selskapet i fjor det svenske meglerfirmaet Öhman Fondkommision, nå Pareto Öhman. Kjøpet fikk regnskapsmessig virkning fra midten av september.

- Vekst i inntekter
«Pareto Project Finance opplevde god vekst i både inntekter og resultat. Selskapet styrket sin ledende stilling i det norske markedet for prosjektfinansiering, gjennom kjøp/salg/syndikering av eiendom for ca. fem milliarder kroner samt kjøp/salg og syndikering av shipping-/offshoreprosjekter for ca. 3,5 milliarder kroner. Datterselskapet Pareto Business Management forvaltet ved årsskiftet investeringsselskaper til en bruttoverdi av 46 milliarder kroner, skriver selskapet..

Pareto Forvaltning hadde netto nytegning i 2011, både for verdipapirfond og for aktiv forvaltning.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Imidlertid gjorde et fall i det norske og internasjonale verdipapirmarkedet at inntekter og resultat ble redusert. Forvaltningskapitalen ved årets slutt var 40 milliarder kroner.

- Fondsvinner
Selskapets hovedprodukt er storkundefondet Pareto Aksje Norge. Dette fondet rundet ti år ifjor. Fondet Pareto Aksje Global har, ifølge selskapet, hatt den høyeste avkastningen de siste fire årene av de totalt 81 globale aksjefondene i det norske markedet.

For Pareto Wealth Management, som også tilbyr eksterne fond og mer generell formuesforvaltning, var 2011 preget av omstrukturering. Selskapet fusjonerte med søsterselskapet Pareto PPN, ansatte flere medarbeidere fra tidligere Orkla Finans og bygget opp et nett med regionkontorer.

«Regnskapsmessig verdiendring på morselskapets portefølje trakk ned resultatet med nærmere 50 millioner kroner i fjor, mot et positivt bidrag på 100 millioner året før. Verdipapirporteføljen i morselskapet utgjør drøyt 2,5 milliarder kroner», skriver Pareto.

Pareto eier 15 prosent av Pareto Bank. Etter videre vekst hadde banken ved årsskiftet en forvaltningskapital på vel 7,6 milliarder kroner. Resultat etter skatt endte på nærmere 48 millioner, mot under 23 millioner året før.

Pareto er en nordisk investeringsbank. Selskapets hovedvirksomhet er rådgivning og megling innen verdipapirer og prosjektmarkedet, megling av skip, rigger og forsikringsavtaler, kapitalforvaltning og investeringsrådgivning. En økende andel av inntektene har kommet fra internasjonale kunder, og konsernet har nå kontorer i Stockholm, Malmø, New York, Singapore og Rio de Janeiro, i tillegg til syv norske byer.