Det er få ting som er så irriterende som å komme tilbake til bilen og se en gul lapp under vindusviskeren - spesielt hvis bakgrunnen enten er bagatellmessig eller tvilsom.

For mange av landets rundt 200 parkeringsselskaper er nettopp parkeringsbøter kanskje den viktigste inntektskilden.

Nå har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sett seg lei på dette.

- Vi har diskutert forbud mot provisjonslønning, og det er kontroversielt. Men vi vil foreslå dette, og vi er forberedt på mye støy, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

Tjener bare penger på bøter

Bransjeorganisasjonen Norpark har selv gått ut og advart mot såkalte «nullkontrakter». Dette er løsninger der for eksempel borettslag setter ut parkeringshåndhevelsen til egne parkeringsselskaper uten at det koster noe som helst, men der parkeringsselskapene beholder alle inntekter fra bøter.

Med slike ordninger tjener ikke selskapene penger med mindre de klarer å ta noen i å gjøre noe ulovlig, og det er en utbredt oppfattelse om at parkeringsvakter med provisjonslønn skriver ut litt flere gebyrer enn de bør.

Norpark ønsker ikke at deres medlemmer skal bedrive nullkontrakter, men det er bare rundt en fjerdedel av parkeringsselskapene som velger å være medlem i organet.

Vil ha forbud

Med samferdselsministerens nye forslag, vil det bli langt mindre attraktivt å drive med denne typen kontrakter.

- Bakgrunnen er jo at vi ser at noen skriver ut litt for mange bøter, sier samferdselsministeren.

Årsaken til at han regner med mye støy er nettopp at det er mange av de små selskapene som i stor grad er avhengig av å skrive bøter for å overleve.

- Kan miste retten

Samferdselsministeren vil opprette en egen tilsynsmyndighet for parkeringsbransjen, som trolig vil bli innlemmet i Statens vegvesen.

- Vi vil ha reaksjonsmuligheter mot selskaper som bryter reglene. Det kan være for eksempel at de mister retten til å regulere et område eller store bøter, slår samferdselsministeren fast.

Forslaget vil være en del av de nye parkeringsforskriftene, som Samferdselsdepartementet har jobbet med i over åtte år, som for første gang vil legge felles reguleringer for parkeringsbransjen.

- Dette imøteser vi veldig

Daglig leder i Norpark, Lars Monsen, sier han imøteser en slik endring.

- Det er åpenbart at dette kan være en problemstilling. Jeg er i dag ikke kjent med at noen av våre medlemmer benytter noe annet enn tarifflønn for sine ansatte, så vi imøteser dette veldig, sier Monsen til Nettavisen.

- Litt av problemet er at hvem som helst, når som helst, kan starte opp privat sanksjonering. Vi ser dette skjer, der enkeltmannsforetak plutselig dukker opp og starter å skrive ut gebyrer. En sanksjonsvirksomhet som ikke er regulert av offentlige regler er et problem. Noen aktører spekulerer i at de færreste av oss vil gå til rettsapparatet for et gebyr på 7-800 kroner, og dette vil trolig bli bedre, sier Monsen.