Gå til sidens hovedinnhold

Fikk kjempebot for å stå på egen parkeringsplass

Parkeringsselskapet sto på sitt, og bileieren må ut med 2735 kroner - pluss renter.

En skulle kanskje tro at om en har betalt leie for en parkeringsplass, så vil en være sikret mot å få en parkeringsbot. Men en uheldig mann fra østkanten i Oslo har nå fått oppleve at det langt ifra er noen selvfølge.

Han hadde kjøpt en parkeringsplass gjennom borettslaget, men fikk i desember 2010 en parkeringsbot på 800 kroner for å ha stått på den nevnte plassen.

Dette kravet ble bestridt, men parkeringsselskapet Eiendomskontroll mente at mannen ikke hadde parkert gyldig fordi det ikke lå en synlig parkeringstillatelse i bilen. Ifølge den private parkeringsavtalen på stedet er dette en forutsetning. De var ikke villig til å etterkomme kravet, selv om han i ettertid kunne dokumentere at det var hans plass.

Tapte i forliksrådet

Saken ble dermed dratt inn for forliksrådet, der han tapte saken og i tillegg til de 800 kronene, ble dømt til å betale saksomkostningene til motparten med 1935 kroner.

Denne dommen kunne ikke Oslo-mannen leve med, og valgte derfor å dra kredittfirmaet Perako som hadde overtatt kravet fra parkeringsselskapet inn for tingretten.

Der hevdet mannen at han hadde rett til å stå på plassen, og henviste til at det tidligere har vært praksis at bøter ilagt personer som hadde glemt å legge fram synlig tillatelse har blitt ettergitt. Han mente at det uansett var urimelig å innkreve pengene når han hadde bevist sin rett til å benytte plassen.

I retten mente kredittselskapet Pareko at saken var veldig enkel: Mannen hadde ikke parkert i henhold til avtalevilkårene på stedet, ved å ikke ha synlig parkeringstillatelse. De mente om han hadde problemer med et slik krav, var det noe han måtte ta opp med borettslaget som var grunneier.

Uten betydning at han hadde parkeringsrett

Oslo tingrett var helt enig i sistnevnte forklaring.

«Basert på saksøkers forklaring finner retten det sannsynlig at parkeringstillatelse ikke var lagt synlig i bilen da kontrollavgiften ble ilagt. Dette innebar et brudd på de avtalte vilkår. At saksøker var berettiget til å parkere på den aktuelle plassen, kan ikke føre til at Eiendomskontroll var avskåret fra å ilegge ham kontrollavgift. Parkeringsbestemmelsene stiller etter sin ordlyd et absolutt krav til synlig parkeringsbevis i bilen som parkeres, og dette må anses for akseptert av saksøker, jf. ovenfor. At tilsvarende krav visstnok skal ha blitt ettergitt, gir ikke saksøker noe rettskrav på at dette skal gjøres for fremtiden», skriver tingretten i sin dom.

Prinsipiell avgjørelse

Retten mener også at det vil være håpløst å ha en ordning der en kan parkere uten synlig tillatelse, for senere å dokumentere retten.

«Dersom man åpner for fritak fra ansvar for dem som senere kan dokumentere parkeringsrett, vil det lede til en svært lite effektiv håndheving og kontroll av parkeringsbestemmelsene på stedet.»

Tingretten valgte derfor å blankt avvise søksmålet. Mannen ble dømt til å betale boten på 800 kroner, samt renter, i tillegg til å betale saksomkostninger fra Forliksrådet på 1935 kroner. Han slapp derimot å betale saksomkostninger fra tingretten.

Få også med deg parkeringsskolen:

Reklame

Så enkelt kan du sende blomster på døren

Kommentarer til denne saken