Nettavisen har flere ganger skrevet om det store gapet mellom offentlige- og private parkeringsbøter, selv om de etter regelverket egentlig skal være identiske.

Offentlige parkeringsselskaper ilegger i dag 300 eller 500 kroner avhengig av hva slags type overtredelse som er gjort, mens private selskaper oftest tar over 700 kroner.

Saken har vært kime til flere rettsprosesser, og for å få orden i systemet har det i lang tid vært jobbet med nye felles reguleringsforskrifter for offentlige og private, som har blitt utsatt flere ganger.

Les også: Nektet å betale parkeringsbot, slapp å betale

Går trolig for tre satser

Høringsforslaget til de nye forskriftene er fortsatt ikke sendt ut på høring, men etter det Nettavisen erfarer er forslaget som nå ligger på bordet en ny parkeringsgebyrløsning som innebærer at det blir tre forskjellige satser på parkeringsbøtene, avhengig av grovhetsgrad.

Satsene vil være de samme for både private og offentlige parkeringsaktører.

Grovt sett vil det - om forslaget forblir uendret - være delt opp på denne måten.

  • Lav sats - 300 kroner: For de minst alvorlige overtrampene, som for eksempel å glemme å trekke lapp på tidsbegrenset gratis parkering.
  • Normal sats - 600 kroner: For brorparten av parkeringsovertredelser, blant annet å stå over tiden eller ikke betale på avgiftsbelagt plass.
  • Høy sats - 900 kroner: For direkte ulovlig parkering, som for eksempel å stå på fortau, for nær veikryss og gangfelt.

Samtidig vil det bli slutt på forskjellige vilkår som de forskjellige parkeringsselskapene kan tilby, siden alt vil bli regulert i en parkeringsforskrift. Prissetting og lignende vil derimot være mulig å endre.

Innfører konsesjonsordning

Etter det Nettavisen forstår skal noe av tanken bak endringen være å redusere attraktiviteten til såkalte nullavtaler, der parkeringsselskaper tar på seg jobben med å kontrollere for eksempel parkeringsplassene til et borettslag uten å ta penger for det, men til gjengjeld sitter igjen med all inntektene fra bøter.

En annen vesentlig endring skal etter det vi forstår bety at parkeringsselskaper vil være konsesjonspliktige, i et forsøk på å luke ut de mindre seriøse parkeringsaktørene.

Satsene har stått stille lenge

Kommunikasjonsdirektør Kari Eliassen i Oslo kommunes Bymiljøetat sier at de har ventet på de nye parkeringsforskriftene en stund.

- Vi har vel ikke så veldig mye tanker og meninger om dette før vi ser det på trykk, men de takstene for gebyrer og tilleggsavgifter har stått stille siden 1993 eller 1994, så det er ikke unaturlig at det skjer noe med dette, sier Eliassen til Nettavisen.

- Men vi ser på det som en fordel at det blir en samordning, påpeker hun.

Bekrefter høring før nyttår

Overfor Nettavisen sier Samferdselsdepartementet at de fortsatt jobber med den nye forskriften, og at de ikke vil kommentere innholdet før det er ferdigstilt.

- Parkeringsforskriften vil bli sendt ut på høring før jul, og vil først kunne trå i kraft mot slutten av 2012, får Nettavisen opplyst fra departementets informasjonstjeneste.