Gå til sidens hovedinnhold

Byluft like farlig som passiv røyking

Langtidseksponering for svevestøv forkorter livet like mye som passiv røyking.

Dette viser en nederlandsk studie ifølge årsrapporten for luftkvaliteten i Oslo 2007 fra Helse- og velferdsetaten (HEV).

Selv om målingene for svevestøv holdt seg innenfor grenseverdiene i Oslo i fjor, hender det likevel at byluften blir definiert som helseriskerende.

Hittil har man kun foretatt målinger av alle partikler ned til størrelsen PM10. Det betyr at partiklene er opptil ti tusendels millimeter store.

EU ønsker nå at det også skal foretas målinger av de mindre partiklene, med størrelsen PM2,5. Partiklene er da opptil 2,5 tusendels millimeter store.

Målinger skal iverksettes
De små partiklene stopper ikke opp i lungene, men kan ende opp i andre organer og utgjøre en større helserisiko enn de større partiklene.

- Vi skal nå innføre krav om målinger av PM2,5 i bybakgrunn, det vil si i parker og lignende bort fra steder nære veiene, sier seniorrådgiver i Statens forurensningstilsyn (SFT), Roar Gammelsæter.

- Dette har vi ventet lenge på, sier fagsjef i inneklima/uteluft i Norges Astma- og allergiforbund (NAAF), Britt Ann K. Høiskar, til Nettavisen.

For PM10 er grenseverdien satt til 50 mikrogram/m3. Man måler partikkelinnholdet i luften i et døgn, og regner ut gjennomsnittet. Dersom partikkelinnholdet er 50 mikrogram i mer enn 35 dager per år, har man overskredet de fastsatte grenseverdiene.

Grenseverdien for PM2,5 er satt til 25 mikrogram/m3, men det skal måles på årsbasis.

- Hittil har vi ikke hatt noen lovpålagt grenseverdi for PM2,5 og vi ser på dette tiltaket som kjempepositivt, sier Høiskar.

Målingene av PM10 har tvunget frem flere miljøtiltak som miljøfartsgrense og piggdekkgebyr, og NAAF håper at tiltaket for PM2,5 skal gi flere miljøregler.

Les også: Dieseleksos kan skade hjernen.

For «problemet» med de nye grenseverdiene er at norske byer ikke vil ha problemer med å greie dem. Årsaken er at målingen er på årsbasis.

- Vi vil ikke ha noen problemer med å overholde grenseverdien for PM2,5, bekrefter redaktør og driftsansvarlig i Norsk Institutt for Luftforskning, The Nguyen Thanh.

Dette er Høiskar enig i.

- Jeg tror heller vi har et større problem med å overholde grenseverdiene for de grovere partiklene (PM10) enn ellers i Europa, spesielt på grunn av veislitasjen og piggdekkbruken, sier hun.

- At EU har satt målingen av PM2,5 på årsbasis, og ikke døgnmåling, tror jeg er fordi at de fleste europeiske land vil ha store problemer med holde seg innenfor grenseverdien på 25 mikrogram. Sannsynligvis ville det rett og slett ha blitt for dyrt og vanskelig å gjennomføre, sier Høiskar.

De verste områdene i Oslo
I årsrapporten fra HEV kan man lese at områdene rundt Helsfyr, Ulven, Økern, Løren og Alnabru er mest utsatt for svevestøv i Oslo.

Også områder innenfor Ring 2 og rundt 50-100 meter fra hovedveiene er utsatt.

I Trondheim ble grenseverdiene overskredet flere ganger på Elgeseter i 2006 (kilde: Årsraopporten fra Miljøenheten foor Trondheim 2006).

- Vi vet at svevestøv er sykdomsfremkallende og stadig flere får luftveisproblemer. Svevestøv øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer, og forverrer situasjonen for de med astma og KOLS, sier Høiskar.

Les også: Diesel verst for helsa

Rapporten levner ingen tvil om at flere tiltak bør settes i gang. Blant annet slås det fast at «omfanget av helseskader og plagethet pga. svevestøv og annen luftforurensning anses å være så stort at videre tiltak er påkrevd for å redusere nivåene.»

Påvirker helsen til alle
Det er ikke kun personer med luftveisproblemer som er utsatt. I rapporten kan man lese at også gravide, barn og unge er definert som sårbare grupper.

I tillegg er enkelte yrkesgrupper ekstra utsatt for forurensing, som yrkessjåfører og andre med arbeidsplass langs trafikkerte veier. Befolkningen utsettes også for forurensing ved bosted, skoler og barnehager.

I årsrapporten for Trondheim 2006 kan man lese at «en økning i PM10-nivåene på 10 mikrogram/m3 medfører 10% høyere sykefravær og 8% flere forkjølelser i følge internasjonale undersøkelser.»

Årsrapporten fra HEV for Oslo 2007 kan leses her.

Årsrapporten fra Miljøenheten for Trondheim 2006 kan leses her.

Mer om bil og trafikk finner du i Bilmagasinet.