(SIDE2): En pasients rettigheter blir primært regulert av pasientrettighetsloven.

Denne artikkelen er levert av Helsenett.no.

Pasientrettighetsloven
Ifølge Sosial- og helsedirektoratet skal loven bidra til å sikre at alle pasienter får lik tilgang på helsehjelp og god kvalitet. Den skal også fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste, samt ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Pasientrettighetsloven finner du i sin helhet på Lovdata: www.lovdata.no (ekstern lenke). Loven må sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten.

I denne artikkelen får du kort sammendrag av loven. Du kan lese mer om pasienters rett til:

1. Nødvendig helsehjelp

2. Valg av sykehus

3. Individuell plan

4. Syketransport

5. Medvirkning og informasjon

6. Innsyn i egen journal

I artikkelen står det også om:

7. Frivillig helsehjelp

8. Taushetsplikt

9. Nærmeste pårørende

10. Regler som gjelder for barn

11. Klageordninger

HER LESER DU MER OM DE ULIKE PUNKTENE.

Les også andre temasaker fra Helsenett.no:
Ta vare på hjernen
Mannen min vil ikke

Effekt av tranebær

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!