Gå til sidens hovedinnhold

Etterlyser gravide med skjeggvekst

Tilstanden er vanligere enn du tror, men mange vet ikke at de har den.

(Telemarksavisa:) Den vanligste hormonforstyrrelsen hos unge kvinner gir kraftig hårvekst, fertilitetsproblemer og større risiko for svangerskapskomplikasjoner. Kvinneklinikken ved Sykehuset Telemark søker nå gravide før 12. uke til en nordisk studie.

Studien er den første i sitt omfang på PCOS i Norden og trolig i hele Europa, opplyser prosjektleder, dr. Eszter Vanky ved Det medisinske fakultet i Trondheim til Telemarksavisa . Gravide fra Telemark som har tilstanden, vil bidra til mer kunnskap om effekten av diabetesmedisinen Metformin.

Forebygge abort

Studien skal undersøke om Metformin kan forebygge senaborter og for tidlig fødsler hos kvinner med PCOS. Hovedfinansieringen kommer fra Norges forskningsråd.

- Mange kvinner med PCOS blir fanget opp av Fertilitetsklinikken, hos gynekolog eller fastlege. Siden vi må ha kvinnene med i studien før 12. svangerskapsuke, ber vi om at interesserte tar kontakt, sier lege i spesialisering og studieleder ved ST, Solveig Thorarinsdottir.

- Mange vet ikke at de har tilstanden. Vi kan tilby utvidet svangerskapsomsorg for dem som melder seg, forklarer jordmor Lena Aarrestad Berg.

Sykehuset Telemark er bedt om å bidra i studien siden rundt 1800 fødsler skjer ved ST årlig. De andre kvinneklinikkene som skal bidra, ligger i Trondheim, Bergen, Ålesund, Tønsberg og Drammen.

- Funn fra en tidligere pilotstudie, har motivert til den nye studien, som skal avklare bedre Metformins rolle i forebygging av svangerskapskomplikasjoner, forklarer Thorarinsdottir, som håper at så mange som mulig melder seg. Studien skal inkludere totalt 1000 kvinner fra Norge, Sverige og Island.

Velkjent medisin

Den tidligere studien, PregMet 1, hadde for få inkluderte pasienter til å trekke sikre konklusjoner. Gruppen som fikk medisin, hadde tendenser til færre senaborter og færre for tidlig fødsler i forhold til gruppen som fikk narremedisin. For at funnene skal endre rutinene i svangerskapsomsorgen av kvinner med PCOS, må resultatene bekreftes i en større studie, sier studielederen ved ST.

PCOS: Polycystisk ovarie syndrom.

SYMPTOMER: Færre enn ti menstruasjoner i året, uønsket hårvekst, acne og økt magefett.

GRAVIDE MED PCOS: Økt risiko for komplikasjon i svangerskapet, svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes og for tidlig fødsel.

STUDIENAVN: PregMet 2. Fra 2005 til 2009 ble PregMet 1 gjennomført ved 11 norske sykehus. Studien inkluderte 273 kvinner, mens den nå skal omfatte 1000.

ETTERLYSER: Kvinner med diagnostisert PCOS, alder 18 til 45 år, gravid før 12. uke, gravid med ett foster og ikke kjent diabetes.

PÅMELDING: pregmet@stolav.no

- Kvinner med PCOS kan i noen tilfeller oppleve tilstanden som svært plagsom. De er ofte overvektige, har kviser og synlig hårvekst i ansiktet. Når vi møter dem, får de selv tegne inn på et ark hvilke andre steder på kroppen de har uønsket, kraftig hårvekst, sier jordmødrene som skal utføre kontrollene.

- Metformin er velkjent og godkjent i en etisk komité og av Statens legemiddelverk. Vi mener deltakelse i studien er en vinn-vinn-situasjon. Den gravide får ekstra god oppfølging i svangerskapet, samtidig som hun bidrar til forskningen, avslutter de tre ved Kvinneklinikken.

LES FLERE SAKER FRA TELEMARKSAVISA

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag

Kommentarer til denne saken