Gå til sidens hovedinnhold

Per Robert Jacobsen til Høyesterett

Den tidligere Pareto-megleren ble dømt til tre års fengsel.

I 2006 siktet Økokrim Jacobsen, som da var aksjemegler i Pareto, for å ha misbrukt innsideinformasjon. Før jul ble straffen skjerpet til tre års fengsel i lagmannsretten.

Nå anker Jacobsen til Høyesterett.

– Han anker på lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffeutmålingen, forteller advokat Thomas Berge til Nettavisen NA24.

– Bevisene føres ikke på nytt, men det er hvorvidt loven er brukt riktig til å vurdere bevisene Høyesterett skal ta stilling til, fortsetter han.

Anken er nå formelt sendt til Økokrim som vil komme med sine påtegninger før den oversendes til Høyesterett.

– Vi anker selvfølgelig fordi vi mener det er en svært god mulighet til å nå fram, sier advokat Berge.

Det var i 2011 Jacobsen ble dømt til 1,5 års fengsel i Oslo tingrett for å ha misbrukt innsideinformasjon om selskapene DNO og Sinvest, samt for å ha tilskyndet kunder til å kjøpe aksjer, og for å ha videreformidlet opplysninger. Jacobsen ble opprinnelig frikjent for to av punktene i tiltalen, men i lagmannsretten ble han dømt skyldig på alle punkter.

Økokrim har ennå ikke sett begrunnelsen for anken.

– Vår foreløpige vurderingen er at saksbehandlingen og lovanvendelsen har vært korrekt, og at Jacobsen har fått en noe for mild straff. Dersom Høyesterett tar straffeutmålingen til behandling, vil vi formodentlig be om at staffen settes noe strengere, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim til Nettavisen NA24.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken