Borgarting lagmannsrett har bestemt at Per-Robert Jacobsen (37), som tidligere jobbet i meglerhuset Pareto, skal få behandlet hele innsidesaken mot ham på nytt, skriver Dagens Næringsliv.

Ifjor sommer ble den tildigere stjernemegleren dømt til halvannet års fengsel, på det tidspunktet den strengeste innsidedommen i Norge.

Etter en maratonsak på fire uker i Oslo tingrett, ble Jacobsen frikjent på to av åtte punkter. Både Økorim og Jacobsen anket.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Det er spesielt at lagmannsretten har valgt å ta opp saken til ny vurdering i sin helhet. De færreste større økonomiske straffesaker blir tatt opp til ankebehandling i sin helhet.

Sentralt i saken mot Jacobsen er tolkningen av innsidereglene.

LES OGSÅ:Stjernemekler dømt for innsidemisbruk

Spørsmålet er om det er tilstrekkelig at man har sittet på innsideinformasjon og benyttet seg av det, eller om det må ha vært et visst kursutslag på aksjen det er snakk om for at man skal kunne rammes.

Derfor anses saken også å ha stor prinsipiell betydning.