Gå til sidens hovedinnhold

- Permanent oppholdstillatelse er ikke noe vi skal dele ut i hytt og vær

Hele ideen om asylinstituttet er tuftet på midlertidighet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Norsk debatt)

Man flykter fra krig, og søker beskyttelse i et annet trygt land. Når krigen er over reiser man hjem for å bygge opp sitt eget land. Det er utgangspunktet for asylretten.

Endringen ved å heve botidskravet fra tre til fem år for permanent opphold gjør at Norge faktisk oppfyller intensjonene i asylinstituttet. Det er en viktig seier for Fremskrittspartiet.

Les også: Flyktningprioritering ikke brudd på flyktningkonvensjonen

En lang kamp

Det har vært en lang kamp for å heve botidskravet for midlertidig opphold fra tre til fem år. Allerede i Nydalen-erklæringen fra 2013 var det enighet mellom de fire partiene om å gjøre dette. Da forslaget ble fremmet for Stortinget som en del av Innstramminger II i 2016 ble det ramaskrik fra asylaktivister, organisasjoner og andre.

Mads Gilbert mente at «Nansen ville ha snudd seg i grava». Kirkerådet mente at de «var forpliktet overfor Gud» til å gå imot, og NOAS, Antirasistisk senter og resten av asylaktivistene mobiliserte sin motstand.

Tross inngåtte avtaler ga Venstre og KrF den gang etter for presset fra asylaktivistene, og forslaget falt. Nå blir de tvunget til å stemme for.

- Et gode vi ikke skal dele ut i hytt og vær

En permanent oppholdstillatelse innebærer i utgangspunktet en varig rett til opphold i Norge, uten behov for fornyelse. Dette i motsetning til en midlertidig oppholdstillatelse.

Les også: Utreisefristen for 18 år gamle Mustafa Hasan er utsatt til romjula

Man får ved permanent opphold bli i Norge, og sendes for eksempel ikke tilbake til hjemlandet dagen det blir trygt. Den gir videre et utvidet vern mot utvisning.

Terskelen for å sende ut kriminelle utlendinger og personer som har jukset i asylsøknaden sin øker markant, dagen man går fra en midlertidig til en permanent oppholdstillatelse. En permanent oppholdstillatelse er et gode for utlendingen som gir omfattende rettigheter i Norge.

Det er et gode vi ikke skal dele ut i hytt og vær, men stille strenge krav og forventninger til. Denne innstrammingen bidrar til nettopp det.

Incentiv til å jukse

Dagens frist på tre år gir et incentiv til å jukse. Klarer du å holde opplysninger skjult fra utlendingsmyndighetene i denne relativt korte perioden, blir du belønnet med et forsterket vern for å bli i landet du har jukset deg til opphold i.

Det at vi nå utvider botidskravet for permanent opphold fra tre til fem år er et viktig grep for å gi utlendingsmyndighetene bedre tid til kunne avdekke juks, og med det gjøre det enklere å kunne sende flere kriminelle utlendinger ut av landet.

Les også: Asle Toje hudfletter akademia: – Noe så dumt kan kun tenkes ut på et universitet

Å sende ut kriminelle og personer som jukser seg til opphold, er et viktig prinsipp for å bevare legitimiteten til asylinstituttet. Det slår vi nå enda tydeligere fast.

Frp-innstramminger

I de årene Fremskrittspartiet i regjering hadde ansvar for asyl- og innvandringspolitikken ble det gjort en rekke innstramminger, både i form av lov-, forskrift- og praksisendringer.

Totalt ble det gjennomført over 100 innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken. Resultatet av Fremskrittspartiets politikk er historisk lave asylankomster til Norge. Dette til tross for at det de siste årene har vært en dramatisk økning i asylinnvandringen til Europa.

I 2013 kom om lag tre prosent av alle asylsøkere som kom til Europa til Norge. I 2019 var det tilsvarende tallet om lag 0,3 prosent. Det viser effektene av innvandringspolitikken Fremskrittspartiet har ført. Nå innkasserer vi nok en viktig seier, med innstramminger i lovverket. Det er en seier som står seg over tid.

Les også: FHI vil ha massive korona-tiltak rettet mot innvandrere - inkludert økonomisk støtte

Null kvoteflyktninger

I Fremskrittspartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2021 var en av våre hovedprioriteringer å redusere antall kvoteflyktninger til null, samtidig som vi ønsket å styrke hjelpen i nærområdene vesentlig.

Det er et standpunkt vi står alene om, og som vi ikke fikk gjennomslag for i forhandlingene med regjeringen.

Det ikke til å stikke under stol at det er et tap, og at mange i Frp, oss selv inkludert, er skuffet over at vi ikke får redusert antall kvoteflyktninger neste år. Det handler om at vi for de samme pengene kunne hjulpet vesentlig flere personer i nærområdene, og med det ført en politikk som både moralsk og økonomisk er vesentlig mer bærekraftig enn dagens politikk.

Når vi likevel velger å inngå en budsjettavtale med regjeringen er det på bakgrunn av at helheten er god nok. Innstrammingene i botidskrav for permanent opphold er en viktig del av det.

Den årlige diskusjonen

Diskusjonen om kvoteflyktninger kommer hvert eneste år i forbindelse med statsbudsjettet. Selv med et vedtak om null kvoteflyktninger i 2021, så har man ingen garantier for at Stortinget ikke vedtar 5000 eller 10.000 kvoteflyktninger i 2022.

Da er hele seieren borte. All den tid Frp står alene om å ville føre en ny asylpolitikk, har man ingen garantier.

Les også: Neppe Moria-flyktninger til Norge i år

Et regjeringsprosjekt der Ap og Sp er avhengig av Rødt, SV og MDG vil neppe heller bidra særlig positivt, all den tid særlig de tre sistnevnte driver en umoralsk overbudskonkurranse hverandre imellom i disse spørsmålene.

Fordelen med en lovendring er at den tar lenger tid å endre. Gjennomslaget om hevet botid for permanent opphold er derfor en seier som ikke forsvinner neste høst.

Garantisten for en streng innvandringspolitikk

Fremskrittspartiet er garantisten for en streng innvandringspolitikk. Vi er det eneste partiet som ønsker å omlegge dagens asylsystem til å være mer moralsk og økonomisk bærekraftig.

Det innebærer blant annet økt hjelp i nærområdene. Det innebærer også å verne om ideen av at man skal returnere til sitt hjemland dagen det er trygt å returnere.

I sin spede barndom var dette hele poenget med asylretten. Det er også poenget med denne lovendringen.

Kommentarer til denne saken