GRØNLAND: - Dette er en hyggelig stund for en politimester, sier Hans Sverre Sjøvold.

På en pressekonferanse fredag formiddag, forteller Oslo-politiet at kriminaliteten i hovedstaden gikk ned på en rekke områder i 2014.

Totalt ble det anmeldt 74.613 saker ved Oslo politidistrikt i 2014. Dette var en nedgang på 13,6 prosent sammenliknet med 2013. Nedgangen kom i de fleste lovbruddskategorier.

- Det er ingen garanti for at vi kan presentere så gode tall hvert år, sier Sjøvold.

20 prosent av kriminaliteten i Norge
På 1990-tallet hadde Oslo politidistrikt 25 prosent av kriminaliteten i Norge. For 2014 er tilsvarende tall 20 prosent.

- Det er vi veldig glad for, sier Sjøvold.

Aller størst nedgang var det i kategorien ran og utpressing, med en nedgang på 42,3 prosent, det vil si 412 færre anmeldelser.

- Jeg synes det er svært gledelig å se på ranstallene. Der var det mye fokus, særlig fra dere i media, for noen år tilbake. Men nå har vi det laveste ranstallet på 25 år. Satsingen på en egen ransgruppe tror jeg vi har fått mye igjen for, sier Sjøvold.

Også antall voldtekstanmeldelser har gått ned i Oslo i 2014.

Les også: «Frankie» fra Gambia tjener 85.000 i måneden på kokainsalg i Oslo

Færre lommetyverier
Fortsatt er lommetyverier et stort problem for Oslo-politiet, men også her har det vært en betydelig nedgang siste år. Hele 32,1 prosent færre anmeldelser på lommetyverier, eller 4.704 færre anmeldelser.

Totalt ble det anmeldt 9.950 lommetyverier i fjor. Det tilsvarer over 27 lommetyverier hver eneste dag.

Nedgangen følger en god trend de siste årene. I 2011 og 2012 var det en markant økning i antall lommetyverier i Oslo, med henholdsvis 14.962 og 17.778 anmeldte lommetyverier.

Etter at politiet i 2012 nedsatte en egen innsatsgruppe rettet mot lommetyverier, har dette gått betydelig ned.

Jakter utenlandske bander
Det er ingen ende på de gode nyhetene fra Oslo-politiet fredag. Også antall innbrudd i hus og leiligheter går ned. I fjor var det 162 færre innbrudd i privatboliger enn i 2013.

- Det er 162 familier som slipper å ha innbrudd i sin bolig, sier Sjøvold.

Majorstuen politistasjon har ansvaret for boliginnbrudd, og Sjøvold forteller at mye av innsatsen rettes mot utenlandske bander.

- Vi bruker mye tid på å identifisere innbruddstyver som kommer fra utlandet. Det er ingen hemmelighet, sier Sjøvold.

Flere unge kriminelle
For den yngste gruppa kriminelle er situasjonen snudd noe. Det er nå registrert flere unge kriminelle, men samtidig færre lovbrudd utført av denne gruppa.

- Jeg håper det gir et godt utslag for kriminalitetsstatistikken også etterhvert, sier Sjøvold.

Oslo-politiet hadde flere utvisningssaker i 2014. Årsaken er i følge Sjøvold at politiet har stort fokus på utenlandske kriminelle, som kommer til Oslo kun for å begå lovbrudd.

1.600 personer ble utvist fra Oslo i 2014. Tilsvarende tall for 2013 var 1.395, mens de ti 2012 var 1.297 som ble utvist.

Les også: Slik utnyttes afrikanere i narkonettverket

Tror på nedgang
Kriminalitetsstatistikken bygger på antall anmeldte forhold, og sier således ikke noe om det har vært en reell nedgang i kriminalitet i Oslo.

Sjøvold mener imidlertid at nedgangen i antall anmeldelser er så betydelig, at det er grunn til å være optimist.

- Det er så store utslag på områder hvor vi normalt sett får mye anmeldelser, så jeg har grunnlag for å tro at kriminaliteten har gått ned, sier politimesteren.

Utfordringer med beredskap
Sjøvold skisserer også utfordringer for politiet i hovedstaden i året som kommer. Blant annet i forhold til beredskap.

- Vi ser beredskapsutfordringer i Oslo i en urolig tid internasjonalt, sier Sjøvold.

Familievold og arbeidslivskriminalitet er også utfordringer for politiet i hovedstaden.

Totalt gikk antall voldsanmeldelser ned med 10 prosent i Oslo i fjor, men antall anmeldelser for vold i nære relasjoner økte med 8,6 prosent.

Stovner politistasjon har de siste årene hatt en egen innsats rettet mot familievold, der mye av innsatsen har vært lagt til å avdekke denne typen kriminalitet. Økningen i anmeldelser kan dermed være et resultat av at flere forhold har blitt avdekket og anmeldt, enn at det er en reell økning i familievold blant Oslos borgere.

Les også: - Vi utviser, utviser og utviser. Men de kommer alltid tilbake

Lik oss på Facebook og få ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED