Sjefstrateg Peter Hermanrud i First Securities kom tidligere denne uken med følgende råd i et notat til kundene: "Buy with both hands” at OSEBX 350.

OSEBX er forkortelsen for Oslo Børs Hovedindeks. Fredag falt indeksen 2,9 prosent til 349 poeng, etter tidligere på ettermiddagen å ha vært helt nede i 344 poeng, altså klart under nivået hvor Hermanrud mente man bør begynne å bruke begge henda på kjøpsknappen.

Peter Hermanrud er en av de mest erfarne og høyt ansette analytikerne i Norge.

I notatet påpeker han at når indeksen ligger på 350, handles selskapene på børsen samlet til en P/E (forhold mellom kurs og inntjening) på 10,5, basert på estimert inntjening de neste 12 månedene. Historisk er dette et moderat nivå.

Det vises også til at selskapsresultatene i første kvartal jevnt over har vært sterke.

Hermanrud peker også på forholdet mellom børskurs og bokførte verdier, og mener heller ikke dette forholdstallet er høyt nok til at et krakk er sannsynlig. Markedet er rett og slett ikke dyrt nok.

Han tror fallet de siste dagene trolig vil vise seg bare å være en korreksjon og vare tre til ti dager.

Hermanrud mener gjeldsproblemene i Hellas og Portugal ikke er store nok til å utløse en større og langvarig børsfall, men advarer samtidig om at en smitte til Italia, Spania, Storbritannia eller USA vil være et langt alvorligere problem.