Styret i riggselskapet PetroMena har jobbet med å få på plass en full restrukturering av selskapet som har et bein i skifteretten.

Tirsdag melder selskapets styret at den fremlagte løsningen ikke har blitt godkjent av verken Jurong-verftet som bygger selskapets borerigger eller av større kreditorer. Som en konsekvens av dette går styreleder Gunnar Hirsti av med umiddelbar virkning.

De øvrige styremedlemmene med unntak av Joar Terjesen stiller samtidig sine plasser til disposisjon, men vil fortsette i styret frem til et nytt styre er valgt. Joar Terjesen blir konstituert styreleder, mens Leif Holst er konstiuert som daglig leder for PetroMena.

Det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å velge et nytt styre for riggselskapet.

Styret vil sammen med hovedaksjonær Petrolia Drilling fortsette å jobbe for en løsning på selskapets finansielle posisjon, og fremlegge for aksjonærene et forslag om nedsettelse av selskapets aksjekapital og be om emisjonsfullmakter.