Gå til sidens hovedinnhold

Finansavisen innklaget til «pressepolitiet»

Investor Berge Gerdt Larsen har klaget avisen inn for nyhetsreportasje.

Tirsdag skal Pressens Faglige utvalg (PFU) ha sitt månedlige møte. En av klagene utvalget skal vurdere er fra investor Berge Gerdt Larsen og selskapet Petromena har sendt inn. Den går mot Trygve Hegnars Finansavisen.

Klager til PFU
Den bergensbaserte investoren Berge Gerdt Larsen og offshoreselskapet PetroMena mener Finansavisen har brutt god presseskikk.

- Klagen gjelder en nyhetsreportasje i Finansavisen, der søkelys ble satt på en transaksjon offshoreselskapet PetroMena hadde gjort gjennom opprettelse av to nye aksjeselskaper, heter det fra PFU på deres hjemmeside.

Via advokat
Larsen & Co. klager via en advokat over at avisen angivelig skal ha basert seg på egne antakelser og «i beste fall» anonyme kilder, og på dette grunnlaget framsatt det de hevder er uriktige påstander i en ubalansert og konstaterende form. Dette skjedde i en nyhetsreportasje.

- Ifølge klageren ble selskapet aldri forelagt opplysningene avisen aktet å komme med, og dermed heller ikke gitt mulighet til samtidig å gå i rette med dem, heter det fra PFU.

Klageren reagerer dessuten på personifiseringen av oppslaget, ved at styrets nestleder Berge Gerdt Larsen ble sterkt fokusert gjennom tittel- og bildebruk.

Av den grunn mener klageren at også Gerdt Larsen på forhånd burde vært kontaktet. Berge Gerdt Larsen har ikke besvart NA24 henvendelse i denne saken.

Kom til orde
Finansavisen viser i et tilsvar at de har et bredt spekter av kilder, både offentlige og anonyme, som grunnlag for reportasjen, ifølge PFU.

- Avisen anfører at en pressemelding på vegne av bekymrede obligasjonseiere hevdet det motsatte av hva PetroMena forklarte om årsaken til transaksjonen, heter det fra PFU. Redaksjonen skal angivelig ha lagt selskapets børsmelding til grunn.

- Finansavisen kan ikke se at det forekommer konstaterende formuleringer som ikke er underbygget av opplysninger med dekning i kildegrunnlaget. For øvrig vises det til at selskapets talsmann vitterlig kommer til orde i artikkelen, gjennom utsagn om at transaksjonen skjedde av skattemessige hensyn, heter det.

Kjenner ikke saken
Trygve Hegnar var ikke særlig meddelsom da NA24 forsøkte å få en kommentar av ham, men i en epost sier redaktøren at han ikke kjenner til klagen fra Larsen og Petromena.

- Kan du kommentere PFU-saken Berge Gerdt Larsen og Petromena har anlagt mot Finansavisen?

- Jeg er ikke kjent med noen klage, og skulle det komme, vil vi følge vanlig prosedyre og svare til PFU. Ikke til andre presseorganer, skriver redaktør Trygve Hegnar i en mail til NA24.

Kommentarer til denne saken