Gå til sidens hovedinnhold

«Synd at Greven har forlatt byen»

Greve-sitat ok for pressepolitiet.

PFU konkluderte med at Bladet Tromsø ikke brøt god presseskikk da de omtalte kirkebrenning i Tromsø.

Ifølge en artikkel i Bladet Tromsø skal en byggforvalter Tromsø kirkelige fellesråd ha uttalt at «det er synd at Greven har forlatt byen», og at han «håper på at ei kirke skal brenne ned, for å få ei mindre å vedlikeholde».

Byggforvalteren var imidlertid lite fornøyd med hvordan Bladet Tromsø hadde gjengitt hans uttalelser og mente seg feilsitert.

Bladet Tromsø mente klageren var korrekt sitert, og anfører at uttalelsene ble hovedoppslag fordi de var så oppsiktsvekkende.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det står ord mot ord med hensyn til hva klageren har uttalt til avisen.

«Selv om påstand står mot påstand med hensyn til hvor korrekt sitatene i det påklagede tilfellet er gjengitt, mener utvalget at det må kunne antas at sitatene er spisset. Utvalget går også ut fra at desken har vært seg bevisst at sitatene ville vekke oppsikt da de valgte å bruke disse i oppslaget, og at dette ville kunne få konsekvenser for klageren. Likevel, grunnet de ovennevnte uklarhetene, finner utvalget ikke grunnlag for å hevde at den innklagede redaksjonen har handlet presseetisk uakseptabelt», skriver utvalget i sin uttalelse.

Etter en samlet vurdering fant utvalget at Bladet Tromsø ikke har brutt god presseskikk. Utvalget skriver samtidig at Bladet Tromsø med fordel kunne ha tilbudt klageren å lese gjennom sitatene før saken kom på trykk, også på grunn av sakens karakter.

Kommentarer til denne saken