Statens vegvesen har gjennomført en større telling når det kommer til piggdekkbruken i 17 norske byer, og konklusjonen er klar: Stadig flere velger å kjøre på piggfrie vinterdekk.

- Vår anbefaling er klar. Vi ønsker at bilister skal velge piggfrie vinterdekk ut fra et miljø- og helseståsted. I Oslo og Bergen er det piggdekkgebyr for å bygge opp under dette. At veksten flater noe ut etter mange år med kraftig vekst er helt naturlig, sier Lars Aksnes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Klart best i klassen er Bergen og Oslo, med henholdsvis 88,9 og 86,5 prosent piggfriandel - mens det ikke overraskende er Tromsø som kommer nederst med en andel på 12 prosent.

Greit med litt pigg
Aksnes sier til Nettavisen at de er svært fornøyd med andelen i Oslo og Bergen, men at det er en god del forbedringspotensial i andre deler av landet.

- At det kjører rundt 10-15 prosent med pigger er fint, men det behøver ikke å være noe særlig mer, sier Aksnes.

Årsaken til at de ønsker en viss piggdekkandel er at en til en viss grad er avhengig av piggdekk for å raspe opp is og snø, for at de piggfrie dekkene skal få godt feste.

Misfornøyd med enkelte byer
Aksens mener man likevel ikke er i mål når det gjelder piggfriandel.

- Både i Asker/Bærum, Drammen, Stavanger/Sandnes burde nok andelen ligget opp mot 80 prosent, sier han.

I resten av landet er spørsmålet om piggfriandel litt mer komplisert.

- Hvor stor andel piggfritt man har, har noe med hvor mye bare veier det er. Om det ikke er bare veier, så skaper ikke de piggfri dekkene de såkalte Pm10-partiklene, og da er det heller ikke noe problem, sier Aksnes.

Vil ikke fjerne avgift
Men selv om Oslo og Bergen nå har gode andeler med piggfrie dekk, blir det neppe oen endring i piggdekkavgiften med det første. I Trondheim falt piggfriandelen med over 13 prosent denne vinteren, etter at de fjernet piggdekkavgiften.

- I Oslo var piggdekkavgiften borte et år, og da økte piggbruken kraftig. Tar du bort avgiften, øker bruken av piggdekk igjen, sier Aksnes.

HTML EMBED

Område

Andel piggfritt
2011 (%)

Endring 2010-2011 (%)

Bergen

88,9

2,4

Oslo

86,5

0,1

Asker/Bærum

82,0

0,7

Fredrikstad/Sarpsborg

76,1

7,8

Drammen

75,6

-0,7

Stavanger/Sandnes

73,2

1,9

Trondheim

71,0

-13,3

Skien/Porsgrunn

68,4

20,1

Kristiansand

62,5

0,8

Hamar

60,5

10,6

Lillehammer

47,9

2,4

Ålesund

36,4

-7,4

Tromsø

12,0

5,2