Fiolinisten Sarah-Jane Summers og gitaristen Juhani Silvola kommer fra henholdsvis Skottland og Finland. Hva er vel da mer naturlig enn at de har slått seg ned på Nesodden utenfor Oslo? Uansett så har det i alle fall betydd mye for norsk musikkliv og det ferske visittkortet deres er nok en bekreftelse på at de har noe høyst personlig å melde.

I løpet av de ti åra de har samarbeida, stifta familie og blitt foreldre, har de skapt mye spennende både hver for seg, sammen og sammen med andre musikanter og konstellasjoner. I begges DNA er det tydelige spor etter folkemusikken fra deres respektive hjemland, men hvis det antydes at det finnes spor av impro, jazz, hip pop, samtidsmusikk og verdensmusikk, så er det absolutt noe i det. Summers og Silvola har enkelt og greit skapt sitt eget lille, men usedvanlig fascinerende univers.

Med utgangspunkt i både skotsk og finsk tradisjonsmusikk og flere egne komposisjoner skapt i coronaperioden, viser de to virtuosene oss gjennom et så empatisk samspill som vel tenkelig at om det er livsbejaende skotske reels eller definitivt mer melankolske finske stemninger det handler om, så har de det i ryggmargen.

Summers og Silvola snakker godt sammen og de snakker til noe djupt inne i oss. Dette er ekte, det er inderlig og det er et svært personlig vitnesbyrd.