Britt Pernille Frøholm (44) frå Volda gir oss sitt fjerde soloalbum med "Årringar". Nå har hun i stadig større grad fjerna seg fra tradisjonelt slåttespill, men at det fortsatt ligger i hennes DNA hersker det ingen tvil om. Det som gjør musikken og uttrykket hennes ekstra spennende er hennes ønske om og evne til å utfordre seg sjøl og dermed oss som er så heldig å bli "utsatt" for musikken hennes.

På denne ekskursjonen, som er både inderlig og ofte meditativ, så tar hun oss gjennom året på Nordvestlandet. For oss som er født eller oppvokst der, så vet vi hvor mye og hvor omskiftelig det har å by på. Alt dette greier Frøholm, med svært god hjelp av den fremragende bassisten og improvisatøren Sigurd Hole, å formidle på et djupt personlig vis.

Frøholm og Hole har skrevet mye av musikken sammen. Ofte er det vanskelig å vite hva som er skrevet og hva som er improvisert - eller komponert der og da. Det gjør det hele bare enda mer interessant, spennende og givende. Noe er også basert på tradisjonelle slåtter og begge deler kler hverandre godt.

Sammen skaper Frøholm og hardingfela hennes og bassen til Hole et klangunivers det er herlig å oppholde seg i. Dette er musikk på tvers av så mye - der det skjer det mest interessante.