Fotballøyas mesterpianist Django Bates har skrevet coverhefte-teksten til denne framifrå duoutflukten. Der slår han fast at den som gidder å grave djupt har alle muligheter for å finne noe som likner på unikt gull denne gangen. Her er det bare å stille seg på linje med Mr. Bates - dette er nemlig noe ganske for seg sjøl.

Berne og Mitchell, to sentrale skikkelser på New Yorks downtown-scene, har jobba sammen i mer enn ti år. Det har i stor grad skjedd i Bernes band Snakeoil og det har ført til at de to har utvikla en spesiell forståelse og et felles tonespråk.

Med et repertoar bestående av seks Berne-komposisjoner og en av Julius Hemphill, tar de to virtuosene oss med til steder vi sjelden eller aldri har vært på før. De to er utstyrt med så personlige stemmer at jeg har vanskelig for å si at de har henta sine impulser herfra eller derfra.

De fører så eleverte samtaler basert på små melodiske skisser at det bare er å lene seg tilbake og gjøre som Bates foreslår; grave djupt. Dette er nemlig moderne samtidsjazz på aller øverste hylle.