Du har vært på reservebenken eller langt utenfor sidelinja de seineste tiåra hvis du ikke har stifta bekjentskap med Kjell B. Larsen (71) og hans musikalske gjøren og laden. Vi snakker nemlig om mannen som i godt og vel 50 år har har vært en særs viktig brikke i alt fra Ruphus, Work Funny Hours med Jon Arild Eberson, Pigalle Bluesband, The Greens og Chipahua Soul Survivors. Vi snakker med andre ord noen av de viktigste bandene i hip rytmisk norsk musikk fra rundt 1970 og frem til i dag. Der har Kjell B. Larsen vært en bærebjelke, men han har aldri tilrana seg rampelyset av den grunn.

Det er nå 50 år siden Ruphus blei stifta og den første låta de spilte inn var Larsens "Coloured Dreams" - kanskje den meste ettertrakta i Ruphus-katalogen den dag i dag. Hva er da vel mer passende enn at Larsen har kalt sitt nye band opp etter akkurat den tidløse låta?

Larsen er heldigvis av typen som aldri gir seg og man veit at det er kvalitet og ekthet over det han gjør - alltid. Her møter han med oss med ti låter der han har skrevet alt av både tekst og musikk. Det hele begynner med "Soulmate" som jeg oppfatter som en slags sjølbiografi om hvilke veivalg Larsen har tatt. Videre blir vi tatt med i et rock/blues-landskap med soul-, reggae- og rhythm and blues-krydder som gjør "Bucket List" til et flott visittkort fra en av landets aller mest tro musikktjenere.

Når så Larsen har invitert med seg Dionisia Fjelldalen på vokal, Ture Janson på gitar, Øivind Madsen på bass og Tore Wildhauer på trommer som sine Coloured Dreams, så har dette blitt så empatisk som det skal være i godt lag.

Kjell B. Larsen skulle hatt medalje for sin innsats i norsk musikk i godt og vel 50 år. I stedet er det han som gir oss nok et herlig påfyll. Det er bare å takke og bukke.