Jeg har alltid vært fascinert av mennesker og musikere som tør å gå sine egne veier. Som tør å ta sjanser. Som dermed ofte kommer ut med noe på den andre sida som er unikt. Martin Taxt hører hjemme i den kategorien.

"Second Room" er hans andre album der han "forsker" på de mulige relasjonene mellom musikk og arkitektur. Taxt er inspirert av den japanske arkitekten Sou Fujimoto og hans ideer om mulige måter å leve på.

Med sitt ensemble der Taxt og Peder Simonsen spiller hver sin mikrotonale tuba samt litt håndbjeller og modulær synth - Simonsen tar seg av den - Rolf-Erik Nystrøm spiller altsaksofon og bjeller, Laura Marie Rueslåtten orgel og bjeller og Inga Margrete Aas bass og bjeller, serverer Taxt oss fire melodier eller betraktninger som får lov til å utvikle seg saaaaaakte.

Her er det snakk om å ha god tid og la ideene få vokse frem på et organisk vis. Visst skjer det mye i musikken og ensemblet til Taxt, men det skjer nesten umerkelig - her dreier det seg om å ha sansene skjerpa.

"Second Room" befinner seg et sted mellom jazz, impro og samtidsmusikk - et sted og i rom som Martin Taxt har skapt. Det er rom det er spennende å oppholde seg i.

Martin Taxt utfordrer både seg sjøl, sine medmusikanter - og oss på den andre sida. Tar man turen inn i romma hans er muligheten for å komme rikere ut av dem stor.