Fagbokpodden Fokus

Fagbokpodden Fokus

Fagbokpodden fokus setter et spesielt fokus på utvalgte fagbøker. Podkasten er laget i samarbeid med Gyldendal Akademisk. Produsent er Anders Høglund.

Episoder

Prokrastinering

Prokrastinering

Når får prokrastinering grobunn, og hvordan spiller dette inn på arbeidslivet?


Jonas Rennemo Vaag, forfatter av Praktisk Organisasjonspsykologi, har med seg psykolog spesialist Jan-Ole Hesselberg i studio når temaet er prokrastinering.

Lytt

Small-image

Prokrastinering

- -:- - / - -:- -
Seleksjon

Seleksjon

Hvordan kan psykologien bidra til å sikre at rett person havner på rett plass?


Ingvild Saksvik- Lehollier, forfatter av Praktisk Organisasjonspsykologi, har med seg Espen Skorstad i studio når temaet i Fagbokpodden Fokus er "seleksjon".

Lytt

Small-image

Seleksjon

- -:- - / - -:- -
Ledelse

Ledelse

Hva er typisk for den norske lederen, og hvem passer egentlig lederutvikling for?


Jonas Rennemo Vaag, forfatter av Praktisk Organisasjonspsykologi, har med seg Per Straumsheim, Spesialrådgiver i Norsk Psykologforening i studio.

Lytt

Small-image

Ledelse

- -:- - / - -:- -
Frilans

Frilans

Når du er frilanser eller selvstendig næringsdrivende, er ofte arbeidssituasjonen litt annerledes enn for faste ansatte. Hvordan spiller arbeidspsykologi inn på dette feltet?


Jonas Rennemo Vaag, forfatter av Praktisk Organisasjonspsykologi, har med seg Hanna von Bergen i denne episoden av Fagbokpodden Fokus.

Lytt

Small-image

Frilans

- -:- - / - -:- -