Gå til sidens hovedinnhold

Ingen piggdekkbot

- Bruk hodet og anvend piggdekk etter forholdene, sier pressesjef i Vegdirektoratet, Kjell Bjørn Vinje.

Ifølge kjøretøyforskriften skal ikke piggdekk og kjetting brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31.oktober.

I Nordland, Troms og Finnmark er perioden fra og med 1.mai til og med 15.oktober.

- Man trenger ikke være geni for å forstå at sommerdekk er lite smart med de forholdene vi har nå, sier Vinje.

Ingen bot
Sannsynligvis vil den plutselige vinteren gi snø- og isføre i flere uker fremover rundt om i landet.

- Det gjelder å velge gode dekk som gir et godt nok veigrep, sier Vinje.

- Hovedbudksapet i lovverket er at kjøretøyene skal være godt nok skodd. Dette veier tyngre enn alle datoene i forskriftene, sier Vinje.

Dermed gis det ikke bøter fra og med mandag av neste uke dersom snøen blir liggende.

- Politi og vegvesenet vil utøve skjønn med hensyn til vinterføre og piggdekkbruk, sier Vinje.

For mer informasjon, se Statens Vegvesens hjemmesider.

Politiinspektør i Politidirektoratet, Jan Guttormsen, sier også at kjøreforholdene betyr mest med hensyn til når piggdekkene skal av.

- Det er ingen tvil om at man ikke skal få bot dersom man kjører med piggdekk under slike forhold som vi har nå, sier Guttormsen.

Piggdekkgebyr
Politi eller Statens Vegvesen kan imidlertid gi gebyrer for bruk av piggdekk, men dette kan man eventuelt klage på opplyser Guttormsen.

I en slik klage må man legge til grunn de kjøreforhold som fantes da man mottok gebyret, og henvise til kjøretøyforsktiftens paragraf 1-4 under bruk av kjøretøy, punkt 3.

- Her står det klart og tydelig at dersom kjøreforholdene gjør det nødvendig, skal man beholde vinterdekkene på, sier Guttormsen.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet.