Politiets innbyggerundersøkelse for 2022 viser at tilliten til politiet har falt kraftig.

72 prosent oppgir at de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. Det er en nedgang fra 80 prosent i 2021 og 82 prosent i 2020. Ser man nærmere på tallene, finner man at tilliten har gått ned i alle politidistrikt over de siste to årene.

De nedslående tallene kommer uken etter at justisminister Emilie Enger Mehl var ute i Nettavisen og tok politiet kraftig i forsvar.

Hun gikk til angrep mot mye av kritikken som er kommet mot politiet de siste to årene, og kalte deler av kritikken for «veldig drøy.»

Politiet har veldig høy tillit og de fleste i Norge er glad i politiet, sa hun under intervjuet, der hun også mente at kritikk av politiet kan føre til at tilliten svekkes.

Ler her: Mehl om kritikken mot politiet: – Veldig drøyt

I en pressemelding torsdag skriver Møre og Romsdal politidistrikt at de er lydhøre og lærevillige i møte med de nye tallene.

– Vi er ydmyke for det som nå er presentert. Vi ønsker å bruke dette som et utgangspunkt for videreutvikling med sikte på forbedring. Når vi har fått studert undersøkelsen skikkelig, skal vi finne ut hvor skoen trykker. Vi er utforskende, lydhøre og lærevillige, sier politimester Ingar Bøen.

Les også

Politiet må gjøre seg fortjent til tilliten – de kan ikke kreve den

Nettavisen har bedt om kommentar fra justisministeren. I pressemeldingen viser hun til justismordet i Baneheia-saken fra Kristiansand.

– Alvorlige saker som Baneheia-saken og Tengs-saken kan ha bidratt til lavere tillit i 2022. Flere av de som sier at de har fått lavere tillit bor nettopp i Agder, og det er naturlig at så alvorlige saker gir utslag i denne undersøkelsen. Derfor har vi nå igangsatt en av de største granskningene i nyere tid etter Baneheia-saken. Samtidig er det viktig å understreke at bildet er sammensatt, og derfor er det bra at Politidirektoratet skal undersøke dette nærmere, sier Mehl.

Undersøkelsen viser dog at Agder er det eneste politidistriktet der tilliten ikke er redusert fra året før, når innbyggerne blir spurt om hvor stor tillit de har til politiet.

Politiet viser til følgende mulige årsaker til at tilliten er svekket:

  • En oppfatning rundt politiets involvering i rusmiddelpolitikken og rusreformdebatten (NNPF).
  • Flere nylige rettskandaler/justismord der politiets etterforskning blir kritisert.
  • Den generelle bevæpningen av politiet og flere skuddhendelser, bruk av våpen.
  • Oppfatning av negative/uønskede holdninger blant ansatte i politiet, internsaker, varslinger, seksuell trakassering, m.m.
  • Oppfatninger rundt konsekvensene av nærpolitireformen.

Det er gjort endringer i metoden for undersøkelsen i 2022, sammenlignet med tidligere år. Undersøkelsen gjøres nå med et digitalt utvalg, og ikke gjennom telefonundersøkelser. Antall respondenter er økt fra 8000 til 27.600, og feilmarginen for hele utvalget har derfor falt med litt under et prosentpoeng.

Spørsmålsstillingen er endret fra «alt i alt, hvor stor tillit har du til politiet?» til «hvilken tillit har du til politiet i Norge?» og svaralternativene er endret fra «svært stor» og «svært liten» til «svært høy» og «svært lav.»