(SIDE2:) Ved fristens utløp hadde 4.052 håpefulle søkt, en oppgang på 18 prosent fra fjoråret.

- Tallene er svært gledelige. Dette viser at Politihøgskolen framstår som en attraktiv utdanning, og politiet som en interessant og viktig yrkesvei, sier sjef og rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad.

Etter 22. juli 2011 har det vært mye debatt om politiet.

- Det har vært vedvarende kritikk i rapporter, og mediedekning over lang tid. Men allerede i fjor fikk vi signaler fra studenter om at de så det som viktigere enn noen gang å søke seg til politiyrket, sier Skulstad.

Romerike på topp
En gjennomgang av tallmaterialet viser en solid økning i søkertallene i 21 politidistrikter. De fleste søkerne er bosatt i Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og på Romerike.

Det mest utfyllende bildet kommer fram i oversikten over antall søknader målt mot folketallet i distriktet. Da har Romerike tetplasseringen, tett fulgt av Gudbrandsdal, Oslo, Troms, og Vestfold.

40 prosent kvinner
For første gang har Politihøgskolen også målt andel kvinnelige søkere fordelt på distrikter. For hele søkermassen var kvinneandelen 40,8 prosent. Helgeland har den suverent største kvinneandelen på 58,5 prosent, mens Midtre Hålogaland lå i den andre enden av skalaen med 33,3 prosent.

Det skal tas opp 720 studenter fra høsten 2013 fordelt på lærestedene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Sosiale medier
Ved Politihøgskolen har det vært satset stort på informasjonssiden, ikke minst på en egen Facebook-side.

- Det er for tidlig å konkludere, men vi tror at vår satsing på sosiale medier i tillegg til mer tradisjonelle rekrutteringsaktiviteter, har slått positivt ut og ført til flere søknader. Vår Facebook-side «Bli politi» har nå nær 10.000 følgere. Vi svarer fortløpende på spørsmål og bruker film som pedagogisk virkemiddel. Vi treffer nok målgruppen potensielle søkere i enda større grad enn før i nye kanaler, sier kommunikasjonssjef ved Politihøgskolen, Torill Gulbrandsen.