(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Det er en klassisk norsk, mørk høstkveld med melankolsk regn i lufta og deprimerende landskamp på TV. For ordfører Monica Myrvold Berg og de ti gruppelederne som sitter i hesteskoformasjon i fjerde etasje på Bragernes handler det imidlertid ikke om Martin Ødegaard denne kvelden. Nei, for én av dem skal dette møtet i valgnemnda brått bli en kveld som rokker ved selve livsgrunnlaget de neste fire årene.

Denne personen er en 28 år gammel politiker ved navn Simon Nordanger og som på et tidspunkt i møtet skal komme med følgende uttalelse:

– Jeg må han en avklaring på min situasjon. Hvis ikke har jeg heidundrendes økonomiske problemer.

Nordanger representerer partiet som satt med nøkkelen da stemmene var talt opp etter det historiske valget i september. Partiet som ble invitert på date med både rødgrønne og borgerlige beilere. Partiet som sørget for at det ble maktskifte etter 16 blå år.

En måned før valgdagen var førstekandidaten selv åpen på at han og familien levde under fattigdomsgrensa. Etter det knakende gode valgresultatet, fikk tidligere så spede Sp svulmende forhandlingsmuskler. Simon Nordanger ble såkalt «supergruppeleder» for posisjonspartiene, en folkevalgt stilling som var forespeilet en lønn på 775.540 kroner i året.

Dette innebærer i så fall en sjudobling av hans tidligere lønn og et kraftig byks ut av fattigdomsstatistikken.

Tirsdag kveld havnet alt i spill.

Etterlyste styringssignaler – fikk svar på tiltale

Det startet lite spektakulært da prosjektleder i valgsekretariatet, Vegard Hetty Andersen, dro opp første slide av powerpoint-presentasjonen med tittelen «Forskrift og godtgjøringsreglement for Nye Drammen». Etter en prosess som har involvert et arbeidsutvalg opprettet av fellesnemnda, var målet om å legge fram forslag til forskrift for godtgjøringsreglement til kommunestyret i Nye Drammens møtet 22. oktober.

Vegard Hetty Andersen viste fram mulige fallgruver ved det som nå er resultat av prosessen så langt.

Saken fortsetter under bildet.

– Jeg sier ikke at det jeg har identifisert her er feil eller galt, men jeg tar det opp for å få deres styringssignaler, fortalte Hetty Andersen.

Videre understreket han at endringer i dette kan kun skje ved endring av forskriften. Dette vil igjen utløse en høring.

– Det betyr at dere bør ha et gjennomarbeidet dokument, slik at det ikke går ut på fornyet høring et par måneder senere, uttalte han.

Prosjektlederen skulle få styringssignaler så det holdt i valgnemndas møte. Frps Ulf Erik Knudsen gikk nemlig knallhardt ut mot Sp og lønningene til Nordanger og Gro Nyhus. Sistnevnte er Sps gruppeleder i kommunestyret, mens Nordanger er «supergruppeleder» for posisjonspartiene. De to til sammen vil da kunne heve en samlet lønn på godt over 1,3 millioner kroner. Gro Nyhus er ikke bare gruppeleder for Sp, men også hovedutvalgsleder. Hun vil da kunne få 564.029 kroner, mens Nordanger får 775.540 kroner.

– Det er et ran av skattebetalernes penger om Sp skal stikke av med over 1,2 millioner kroner. Vi kommer aldri til å akseptere dette, og vi kommer til å kjøre det helt opp i departementet om posisjonen vil kjøre gjennom denne suppa, tordnet Ulf Erik Knudsen.

Taper penger på å være folkevalgt

Han er selv gruppeleder i Frp og vil for dette få 282.014 i politikerlønn. Dette innebærer ifølge hans egne anslag et inntektsfall som politiker på 15 prosent sett opp mot forrige fireårsperiode. Frp-politikeren har selv en «vanlig» jobb i Asker kommune, og taper penger på sitt virke som folkevalgt.

Saken fortsetter under bildet.

– Jeg vil understreke en ting. Hver dag jeg jobber i Drammen kommune går jeg ned i lønn. Jeg har en lederstilling i Asker kommune, og jeg taper penger på dette, uttalte Knudsen.

Frp-politikeren møtte ikke bare motbør etter sin tirade. Aps Eivind Knudsen satt selv i arbeidsutvalget, og fortalte at det var noen som syntes dette utvalget var snevert sammensatt.

– Det er ikke noe i veien med å ta en runde til på dette. Ingen er opptatt av å trumfe noe som helst gjennom, sa Ap-Knudsen.

Frp-Knudsen reagerer også sterkt på at Sp skal ha to gruppeledere, én supergruppeleder i Nordanger og én partigruppeleder i Nyhus. Han er heller ikke begeistret for at opposisjonen skal påtvinges en felles gruppeleder.

– Jeg har vært med i drammenspolitikken lenge, og vi har alltid blitt enige på forhånd. At vi skal dyttes på en felles gruppeleder for opposisjonen har skapt sterke reaksjoner i Frp, de samme reaksjonene har kommet på at Sp skal ha to gruppeledere, sa Ulf Erik Knudsen.

Heidundrendes økonomiske problemer

Simon Nordanger mente på sin side at hans rolle som posisjonens gruppeleder ikke betyr at han representerer Sp.

– Jeg skal ikke mene så mye om egen godtgjøring, men slik jeg forsto deg nå, så hadde det vært greit om dette hadde gjeldt Ap da de har flere representanter. Og fordi vi bare representerer fem mandater så blir det feil? Men arbeidsoppgaven min er ikke å representere Senterpartiet, det er å samordne de partiene som sitter posisjon, sa Nordanger.

Saken fortsetter under bildet.


Uenigheten var sterk i fjerde etasje i Nye Drammens lokaler. Anders Lunde i Nei til Bomring foreslo en kjapp løsning ved at posisjonspartiene tok et timinuttersmøte og komme til en løsning, men Kristin Surlien (H) var rask med å si at ti minutter ikke ville gjøre noe godt om de ikke var enige om premissene.

Vegard Hetty Andersen innså etter hvert at en flertallsinnstilling fra valgnemnda til kommunestyrets møte neste uke fremsto urealistisk. Resultatet ble at godtgjøringsreglementet utsettes og legges fram til behandling i kommunestyrets møte 19. november.

Simon Nordanger etterlyste altså en avklaring på sin situasjon slik at han ikke havner i heidundrendes økonomiske problemer.

– Bekymringsverdig

Valgsekretariatets prosjektleder foreslo da at de mellomtiden kan de gjøre et enkeltvedtak på at politikerne får møtegodtgjørelse på 1.410 kroner samt at Nordanger og gruppeledere utbetales en sum per måned fram til nytt reglement er på plass.

Dermed avgjør det nye reglementet, når det er på plass, om du har fått for lite eller for mye utbetalt. Har politikerne fått for mye må de betale tilbake, har de fått for lite får de etterbetalt.

Simon Nordanger har tatt utgangspunkt i at han skal jobbe som fulltidspolitiker og blitt forespeilet lønn for dette. Han jobber nå en fredag i uken på urmaker Roll Hansen.

– Om inntekten faller bort har man jo et problem. Jeg har tatt utgangspunkt i at jeg skal jobbe som dette, om jeg ikke kan gjøre dette må jeg finne meg en annen jobb, sier Nordanger til Drammens Tidende etter møtet.

Saken fortsetter under bildet.

Han reagerer på Frp som ikke klarer å samle seg om en opposisjonsleder.

– Strukturen er lagt opp til en opposisjonsleder. At samarbeidet på borgerlig side er så dårlig at de ikke aksepterer en felles opposisjonsleder er bekymringsverdig, sier han.

– At et parti som har fem representanter får en hel stilling, i tillegg til å ha gruppeleder ... Det sier seg selv at det er helt meningsløst. De kan si at de har en felles ordning, men den felles ordningen er det bare Senterpartiet som også har klart å ordne i fylkestinget. Dette er ikke noe man ser noe annet sted i Kommune-Norge. Det er urimelig at såpass store ressurser går til dette partiet, det er et ran av skattebetalernes penger, sier Knudsen.