*Nettavisen* Nyheter.

- Dette er hullene i norsk våpenhandel

Foto: Hazem Bader (AFP)

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet utfordret regjeringen på våpeneksport i fjor. Siden har det ikke skjedd noe, hevder de.

26.08.13 15:40

OSLO (Nettavisen): - Vi har ikke registrert at det har skjedd noe, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundet til Nettavisen.

- Uholdbart, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Forbudt, men ...
De to uttaler seg om den norske regjeringens vilje til å tette hullene i norsk våpenpolitikk, en politikk som offisielt sier at det er forbudt å eksportere våpen til Israel, men der praksis er langt mer nyansert. For eksempel finner våpen fra den norskeide Nammo Talley i USA veien til Israel, og våpen med norskproduserte deler brukes i Israel i stort omfang.

Les også: - Vi er en av de største krigsprofitørene

Fagforbundet er en av støttespillerne for den rødgrønne regjeringen, og Norsk Folkehjelp er en organisasjon som springer ut av den norske fagbevegelsen. Men på dette området retter de to organisasjonene harde skyts mot Jens Stoltenberg og hans regjering. Et av ankepunktene mot det omfattende militære samarbeidet med Israel er at Israels krigsindustri er avgjørende for å opprettholde okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen.

Rapport om våpenhandel
Norsk Folkehjelp og Fagforbundet satte i fjor ned et utvalg som la fram rapporten «Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel». Guldbrandsen, som er tillitsvalgt i Fagforbundet, var en av medlemmene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Faksimile (Nammo)

Rapporten dokumenterte hvordan Norge importerer israelske våpen, driver forskningssamarbeid med israelsk sikkerhetsindustri og at norske våpen blir brukt i de okkuperte palestinske områdene. På bakgrunn av rapporten krevde de to organisasjonene at regjeringen ryddet opp og sørget for en politikk som ikke støtter israelsk militærindustri.

Les hele rapporten her:Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel (PDF)

- Finner veier
Snart ti måneder etter at rapporten ble presentert, mener Stein Guldbrandsen i Fagforbundet at lite er endret. Han var en av medlemmene i arbeidsutvalget som laget rapporten.

- I forhold til den offisielle norske politikken om at vi ikke skal eksportere våpen til land som er i krig, så er det huller. Norsk våpeneksport finner veier, og vi bidrar med komponenter til våpen som bidrar til krig, sier han til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Fagforbundet)

- Dere var blant annet opptatt av at Norge skal bruke sine eierinteresser til å fremme norsk syn på våpeneksport i utenlandske selskaper. Hvorfor det?

- Gjennom det norske selskapet Nammo, er det store norske interesser i amerikanske selskap som driver med våpenproduksjon, og vi mener man burde bruke disse norske eierinteressene til å gjøre det norske synet på våpeneksport kjent, det har ikke norske myndigheter villet gjøre. De viser til at det er amerikanske regler som gjelder. På dette området er det manglende vilje til å bruke den eierstyringen man har, sier Gulbrandsen.

- Hva har skjedd siden dere la fram rapporten i november i fjor?

- Vi har ikke registrert at det har skjedd noe.

Ber Norge bruke eierstyringen

- Norsk våpeneksport og norske eierinteresser i internasjonal våpenindustri er ikke noe hett valgkamptema?

- Nei. Det er mange temaer som ikke er oppe i den norske valgkampen. Mitt ønske er at den rødgrønne regjeringen skal bruke eierstyringen sin til å sikre at norsk politikk gjøres gjeldende der det er norske eierinteresser. Samtidig er jeg sikker på at det blir vanskeligere med en ny regjering, sier Guldbrandsen.

Les også: - Norge har tredoblet våpeneksporten

Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, deler mye av den samme frustrasjonen.

- Regjeringen virker å legge til grunn at disse spørsmålene må løses ved internasjonale avtaler og de sier selv at de ønsker at de internasjonale avtalene skal bli «strengere». Vi støtter regjeringens arbeid på dette området, men vi mener samtidig det er uholdbart at de ikke viser vilje til å gjøre noe med de forholdene vi sammen med Fagforbundet har påpekt i rapporten, sier hun i en e-post til Nettavisen.

Norsk Folkehjelp er kanskje mest kjent for sin innsats mot miner og klasebomber og har i mange år vært en ledende aktør innen minerydding.

- Står kun på politisk vilje
- Vi mener at regjeringen kan og må gjøre noe for å stramme inn regelverket og gjøre norsk politikk på området mer konsistent. Det står kun på politisk vilje. Vi tror at det er stor enighet i norsk opinion om at vi ikke ønsker at norskproduserte våpen og våpenkomponenter skal havne i Israel, sier Tørres.

Klikk på bildet for å forstørre.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres. Foto: Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp mener norske våpenfabrikker i utlandet må underlegges de samme krav til eksportforbud til Israel som om bedriftene hadde operert fra Norge. Et kjent eksempel på et tilfelle der dette ikke skjer, og der det fører til at våpen produsert av en norskeid bedrift havner i Israel, er den Nammo-eide fabrikken Nammo-Talley i USA.

Eksporterer våpendeler
- Norge må også skjerpe inn reglene for komponenteksport og Norge bør kreve re-eksportklausul for alt krigsmateriell som eksporteres, inkludert komponenter og deler, hvor mottaker av det norske krigsmateriellet kreves å garantere for at disse strategiske varene ikke skal ende opp i Israel. Og så må Norge slutte å importere krigsmateriell fra Israel, det bidrar også til en israelsk militærindustri som er nært knyttet til okkupasjonen, sier Tørres.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Thomas Paust (Mediehuset Nettavisen)

Hun viser til at israelske våpenprodusenter er kjent for å reklamere, eksplisitt og implisitt, med at våpnene de selger er «stridstestet», blant annet i de okkuperte palestinske områdene.

- Burde vært en del av valgkampen
Også Tørres undrer seg over fraværet av norsk utenrikspolitikk i valgkampen.

- Vi mener ellers politikk overfor Israels okkupasjon burde være en del av valgkampen. Vi har lenge arbeidet for at regjeringen skal gå inn for tiltak som bryter med Israels okkupasjon. I sommer vedtok EU retningslinjer for samarbeidsavtaler med Israel som sier at virksomheter i bosettingene ikke kan delta i forskningssamarbeid eller andre samarbeidsavtaler med støtte fra EU. Vi etterlyser at den norske regjeringen går ut og gjør det kjent at Norge vil følge samme policy. Samtidig vil vi gjerne etterlyse fra partiene i valgkampen at de klargjør sin støtte til en slik klarere linje overfor okkupasjonen, sier hun.

Kom med forsikringer
I 2007 skapte det norske oppkjøpet av amerikanske Talley Defence Systems overskrifter. Det kom da fram at selskapet blant annet hadde produsert klasevåpen. Nammo avviste den gangen at Talley Defence Systems lager våpen i strid med folkerettslige prinsipper. De forsikret at samarbeidet mellom Nammo og det amerikanske selskapet ikke skal bryte med norske våpeneksportregler.

Daværende næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) sa den gangen at han var beroliget.

«Nammo har i møte med meg opplyst at de ved oppkjøpet ikke skal omgå norske regler for våpeneksport, og at det heller ikke er intensjonen at Talley Defense Systems skal produsere ting som ikke kunne vært produsert av Nammo på Raufoss etter våre strenge eksportregler», sa Andersen den gangen ifølge en pressemelding fra departementet.

Departementet: Bred tilslutning
Nettavisen har bedt Nærings- og handelsdepartementet om en kommentar til saken og det Fagforbundet og Norsk Folkehjelp utfordret dem på i fjor.

Gjennom kommunikasjonssjef Trond Viken har vi fått dette svaret:

«Det er bred tilslutning i Stortinget til statens eierskap i selskaper som har militær produksjon (Nammo og Kongsberg). Det er også bred enighet om at selskapene ikke skal delta i produksjon av atomvåpen, kjemiske våpen, landminer og klasevåpen. Som alle andre selskaper må også disse forholde seg til eksportkontrollreglene. Dette ligger til grunn for forvaltningen av statens eierskap i disse selskapene.»

Les også:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.