*Nettavisen* Nyheter.

- En stor dag for arbeidstakere

Foto: Roald, Berit (Scanpix)

Dom i Høyesterett skaper jubel.

05.03.13 11:39

Høyesterett forkastet tirsdag anken som ni verft hadde fremmet for Høyesterett sammen med NHO og Norsk Industri.

Les hele dommen fra Høyesterett her

Den langvarige uenigheten har stått om sentrale spørsmål rundt allmenngjøring av reise, arbeidstid og kost og losji.

Det sikrer uorganiserte og utenlandske arbeidstakere rett til lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har innenfor tariffavtalens virkeområde.

Fellesforbundet: - En stor dag
- Dommen i Høyesterett er viktig og gledelig. Den slår fast at allmenngjøringsinstituttet står seg rettslig. Sammen med våre tariffavtaler er muligheten til allmenngjøring våre viktigste verktøy for å få et seriøst arbeidsliv, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke i en kommentar til dagens avgjørelse i Høyesterett.

Han er glad saken er blitt prøvd i helt til Høyesterett slik at vi har fått belyst et viktig prinsipp.

- Vi lever i en rettsstat og i et demokrati og jeg har stor forståelse for at en part kan være i tvil om en tolking av en sak. Nå har vårt lands høyeste rettsinstans fattet en enstemmig dom, noe som er avklarende og som styrker den norske modellen. For arbeidstakerne er dette en stor dag, understreker Bakke.

Han mener dette er fundamentalt for et seriøst arbeidsliv:

- Allmenngjøringen er en grunnpilar i kampen for et seriøst arbeidsliv. Det er et verktøy vi kan bruke i de bransjene der arbeiderne opplever svært ulike vilkår. Det er et eksempel på at politikk er viktig for å få til et seriøst arbeidsliv og at den politikken som føres i dag tar arbeidernes rettigheter på alvor, mener forbundslederen.

NHO: - Tar til etterretning
- For arbeidsgiversiden har det vært svært viktig å få domstolens vurdering av den reelle uenigheten som eksisterer om disse spørsmålene. Nå foreligger dommen fra Høyesterett og vi tar den til etterretning, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Sammen med verftene skal Norsk Industri og NHO nå bruke den nødvendige tid til å studere dommen grundig for å se hvilke føringer dette gir for tariffnemda i fremtiden.

-Efta-domstolens rådgivende kjennelse i saken ga verftene langt på vei medhold i sine anførsler, men dette har både Lagmannsretten og Høyesterett valgt å se bort fra, avslutter Svein Oppegaard og Stein Lier-Hansen

Bakgrunn
Tariffnemnda vedtok i 2008 forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Ved forskriften fikk også uorganiserte og utenlandske arbeidstakere rett til lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har innenfor tariffavtalens virkeområde. En gruppe industribedrifter saksøkte staten ved Tariffnemnda for å få kjent forskriften ugyldig. De gjorde for Høyesterett gjeldende at EØS-avtalen artikkel 36 og EØS-direktivet om utsendte arbeidstakere er til hinder for å kunne allmenngjøre avtalevilkår om utenbystillegg, arbeidstid, overtidstillegg og kostnadsdekning ved overnatting utenfor hjemmet. Høyesterett kom enstemmig til at de omstridte bestemmelsene oppfyller de EØS-rettslige krav til allmenngjøring og at forskriften er gyldig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag