*Nettavisen* Nyheter.

- Forutsetter at UNE gir familien B-visum

Foto: Erlend Aas (NTB Scanpix)

Ikke sikkert at Neda (12) og familien får komme tilbake til Norge.

OSLO (NTB): Neda Ibrahim, foreldrene og de tre søsknene hennes vant over Utlendingsnemda i Oslo tingrett, men det er ikke sikkert at de får komme tilbake til Norge.

Rettens avgjørelse innebærer ikke at familien Ibrahim har lovlig opphold i Norge, men de kan trolig få komme tilbake likevel, mener familiens advokat.

- Det er ingen vits i å gi utsatt iverksettelse slik at de får oppholde seg lovlig i landet, hvis de ikke får lov til å komme tilbake. Det er derfor jeg forutsetter at Utlendingsnemnda gjør som de bruker å gjøre, og gir familien B-visum sånn at de kan reise til Norge, sier familiens advokat Arild Humlen til NTB. Han viser til tilsvarende saker hvor det er blitt gitt innreisevisum slik at de det gjaldt kunne vente i Norge til saken var ferdigbehandlet.

- Hvis UNE anker, bør familien selvfølgelig få bli i Norge i påvente av et endelig resultat, sier Humlen. Han har snakket med familiens støttegruppe, som opplyser at familien ble veldig glad for resultatet.

- Men samtidig er de veldig bekymret for at UNE anker dommen, sier Humlen.

Dette sier UNE: - Ikke krav på å få komme tilbake

Nye helseopplysninger
Familien Ibrahim fikk endelig avslag på asylsøknaden i 2006. Siden har de fem ganger krevd saken omgjort. Utlendingsnemnda (UNE) vedtok 11. april å ikke omgjøre tidligere vedtak om utvisning av familien, og det er dette vedtaket Oslo tingrett nå har opphevet.

Dommen betyr at UNE må vurdere familiens siste omgjøringsbegjæring på nytt. I det nye vedtaket må UNE også foreta en vurdering av nye helseopplysninger knyttet til en av sønnene i familien. Dette er opplysninger som ikke ble vurdert i det siste vedtaket, noe som kritiseres i dommen. «UNE har tapt saken fordi det etter rettens mening ikke fremgår av UNEs beslutninger at den eldste sønnens helsemessige forhold er vurdert. Vedtaket er derfor kjent ugyldig på grunn av mangelfull begrunnelse», skriver Utlendingsnemnda på sine nettsider.

- Ikke krav på å komme tilbake

- Dersom vi kommer til at dommen ikke skal ankes, må UNE treffe et nytt vedtak. Det nye vedtaket kan gå ut på at familien får avslag, eller at familien får oppholdstillatelse. UNE har imidlertid ikke tatt stilling til om dommen skal ankes. Dette må vi få komme tilbake til etter å ha satt oss inn i domspremissene, sier direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE.

- Etter gjeldende rett har familien ikke krav på å få komme tilbake til Norge før UNE eventuelt har truffet et nytt vedtak som går ut på at de får oppholdstillatelse, sier hun.

UNE må innen én måned bestemme seg om de skal anke, og advokat Humlen tror de vil ta stilling til spørsmålet relativt raskt i lys av at familien er sårbar og har behov for en rask avklaring om sin fremtidige situasjon

- UNE vil bestrebe seg på å raskt ta stilling til dette, som de på en utmerket måte gjorde i Nathan-saken, sier Humlen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Tine Poppe

Fra Jordan
Familien oppga at de var statsløse palestinere da de kom til Norge høsten 2003, men de er jordanske statsborgere. De ble i juni i år sendt ut av Norge til hjemlandet Jordan etter å ha bodd ti år i Norge.

Dommen slår fast at utsendelsen ikke brøt med barnas menneskerettigheter slik de er nedfelt i den Den europeiske menneskerettskonvensjon, slik advokat Humlen påsto. Det understrekes også at «Norske myndigheter har et legitimt behov for å kunne utvise utlendinger som ikke har lovlig opphold og som ikke reiser frivillig.»

Bjørn Lyster, informasjonssjef i Utlendingsnemnda UNE, har tidligere sagt til NRK at deres vurdering er at familien ikke har et beskyttelsesbehov.

- Ellers er det også viktig at det er foreldre som har operert med falsk identitet og gal nasjonalitet. De har holdt papirene sine skjult hele tiden og slik sett gjort det vanskelig for norske utlendingsmyndigheter, sa Lyster. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.