- Glad for å slippe SV-avgift

Prosessindustrien Landsforening priser seg lykkelig over at SV ikke får gjennomslag for en ny CO2-avgift på naturgass, men frykter hva partiet kan komme med etter valget.

15.03.05 10:13

I dag behandler Stortinget gassmeldingen. Innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen inneholder en bred enighet mellom Ap, Frp og Høyre om blant annet gassrør til Skogn og Grenland. SV er ikke med i den brede enigheten. De har foreslått en ny avgift på CO2 fra naturgass, brukt til energiformål.

- Vil ramme prosessindustrien
- En slik avgift vil i hovedsak ramme prosessindustrien og gi et meget solid påslag på utgiftssiden, sier fagsjef Sindre Finnes i Prosessindustriens Landsforening (PIL) til TV 2 Nettavisen. Han hevder SV-forslaget vil innebære en ekstraavgift på minst 150 millioner kroner for prosessindustrien.

- Fornøyd med meldingen
- Vi er glad for at dette ikke får flertall og svært fornøyd med gassmeldingen og flertallsinnstillingen. Men vi er selvfølgelig bekymret for hva SV og «finansminister» Kristin Halvorsen kan finne på å ta opp igjen etter etter valget, sier Finnes.

Fra olje til gass
Industribedriftene har økt bruken av naturgass betydelig de siste årene, og PIL mener mye av dette skjer til miljøets beste. De viser til at det er inngått en rekke langsiktige kontrakter om levering av ulike typer av naturgass (CNG, LPG, LNG) til produksjonsstedene. PIL-bedriftene bruker både naturgassen til råstoff, som i Grenland, men det brukes også en god del naturgass til energiformål.

- Mye av denne energibruken erstatter tidligere oljebruk og konverteringen fra olje til gass medfører både betydelig lavere utslipp, bedre arbeidsmiljø og lavere vedlikeholdskostnader, sier Finnes.

150 millioner kroner ekstra
Når SV foreslår å avgiftsbelegge naturgass til energiformål med 78 øre per standard kubikkmeter gass, blir avgiftbelastningen per tonn gass fra 700 kr til 1000 kroner.

Prosessindustrien bruker i 2005 over 200 standard kubikkmeter gass til energiformål og vil med dette forslaget få en ekstra avgift på om lag 150 millioner kroner, ifølge PIL.

For aluminiumsverket i Sunndal ville avgiften utgjøre anslagsvis 7,5 millioner kroner.

For Elkem og Alcoa, som bygger en helt ny anodefabrikk i Mosjøen, vil en avgift på 780 kroner per tonn naturgass bety en utgiftsøkning på 23,4 millioner kroner, ifølge PIL.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.