- Jeg vil endre norsk skole

Foto: Lars Brock Nilsen

Kommentar av gjesteredaktør Trine Skei Grande:

«Så langt i valgkampen har det meste av debatten om skolepolitikk nesten bare handlet om karakterer i barneskolen eller om vi skal tillate noen flere friskoler enn vi har i dag. Det er viktige temaer hver for seg, men det bidrar til å tåkelegge det som er den den største utfordringen norsk skole står overfor de kommende årene: Å sikre mange nok dyktige lærere.

Det vil Venstre gjøre noe med. Derfor er det et behov for Venstre i regjering. Derfor vil Venstre ta tilbake nøkkelen til kunnskapsdepartementet. Norge trenger et Venstre med hånda på rattet i skolepolitikken – det er altfor lenge siden sist vi var der sist!

Slik vil jeg og Venstre endre norsk skolepolitikk:

For det første:Vi skal lage en skole for elevene. Mens høyresiden vil lage en skole ut fra næringslivets bestilling og venstresiden vil lage ”gangs mennesker”, vil vi lage en skole som gir grunnlag for vekst hos den enkelte elev.

For det andre:Vi vil sørge for at vi får flere lærere. Og jeg vil gjøre lærerne våre enda flinkere i de fagene de underviser i. Vi vil gi lærerne lov til å være lærer, i stedet for å være sekretærer, sosialarbeidere, mamma, statens veivesen, vaskehjelper og alle de andre tingene læreryrket inneholder i dag.

For det tredje:Vi vil kutte i skolebyråkratiet. I løpet av fire år skal byråkratiet være redusert med 25 prosent. Med SV i regjering har det blitt nær 200 nye rundskriv, forskrifter, veiledninger og endringer i regelverk.

For det fjerde:Vi vil gjenreise respekten for læreren. Vi vil ha bedre lærerutdanning. Og vi skal lage akademiske karriereveier for lærere som velger å stå i klasserommet. Vi vil bruke de beste på de minste.

For det femte:Vi vil gjennomføre en rett og plikt til etterutdanning for alle lærere. Utviklingen de siste 10 årene har gått i rekordfart. Undervisningsformer og kunnskapsinnhenting er i dramatisk endring. Derfor trenger vi oppdaterte og motiverte lærere.

For det sjette:Vi vil la kommunene og skolene få større frihet til å løse utfordringene i sin skolehverdag. Ett eksempel er leksehjelpsordningen. I stedet for å ha en lovpålagt leksehjelpsordning med ufaglærte til de som trenger det minst, så vil jeg gi frihet til å organisere leksehjelpen lokalt. I dag er det ikke lov.

For det sjuende:Vi skal få på plass 1.000 nye helsesøstere i skolen i løpet av fire år. Helsesøster høres unektelig litt gammelmodig ut, men den jobben de gjør er helt uvurderlig for både elevenes og lærerens mulighet til å mestre skolehverdagen.

For det åttende:Vi vil lytte. Vi vil lytte til hvordan elever og foreldre opplever skolehverdagen. Og vi vil lytte til innspill om hva som kan gjøres bedre – og gjøre det bedre.

For det niende:Vi vil åpne opp skolen for nye tanker og arbeidsmetoder. Vi vil være ja-personer for nye løsninger; for alternative pedagogiske opplegg, for ulike løsninger av tilpasset opplæring, for mer foreldremedvirkning og for fleksible ordninger som hjelper de som sliter og som gjør at de får lyst til å søke kunnskap på nye måter.

For det tiende:Vi vil levere en forpliktende en helt nødvendig opptrappingsplan for forskningen. Pauseknappen har satt seg fast hos den sittende regjering. Jeg vil innføre en svensk modell med en fireårig konkret plan for forskningen. En slags forskningens NTP.

Dette er min plan for å gjøre norsk skole bedre og det er dette som må stå aller øverst på blokka for en ny utdanningsminister etter 9. september.»

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.